Szombathelyi Egyházmegye

Szécshenyi 2020 - Európai Szociális Alap

Nyitrán megemlékeztek Batthyány Vilmos püspökről

Nyitrán megemlékeztek Batthyány Vilmos püspökrőlA Remény című felvidéki hetilap adja hírül, hogy halálának 90. évfordulóján megemlékeztek Nyitrán az utolsó magyar püspökről, Batthyány Vilmosról. Batthyány Vilmos gróf Zalaszentgróton született 1870. március 14-én, és Körmenden halt meg 1923. november 24-én. Boldog Batthyány-Strattmann László unokatestvére, a kalocsai gimnáziumban évfolyamtársa. Egy kivételével minden gyermekét ő keresztelte meg. 1894. július 7-én szentelték pappá. 1900-ban nyitrai kanonok, 1904. november 30-án Bende Imre segédpüspöke utódlási joggal. 1905. február 15-én szentelték püspökké.

1910. március 15-én a Nyitrai Egyházmegye apostoli adminisztrátora, majd az egyházmegye püspöke lett 1911. március 26-án. A csehszlovák csapatok 1918. december 10-én megszállták Nyitrát, a püspököt letartóztatták és 19 napig fogságban tartották, majd a hatóság csomagjaival a pozsonyi Duna hídon át a magyar határig szállította. Nyitrára nem térhetett vissza. A püspökségről kénytelen volt lemondani.

Krisztus Király vasárnapján a nyitrai ferencesek templomában ünnepi szentmise keretében megemlékeztek gróf Batthyány Vilmosról, az egykori nyitrai megyéspüspökről, halálának 90. évfordulóján. A szentélyben, az oltár előtt virágokkal díszítve állt az egykori magyar főpásztor arcképe. A szentmise főcelebránsa, Gyurcsó Zoltán püspöki helynök elmondta, hogy a nagy elődök példája, kitartása és hűsége megerősíthet bennünket hitünkben, erőt adhat a mindennapok küzdelmeiben.

Nagy elődje iránti tisztelete megnyilvánulásaként a szentbeszédet a jelenlegi megyéspüspök, Mons. Viliam Judák tartotta. A szlovák nyelvű prédikációban méltatta Batthyány Vilmos püspök érdemeit, és azon nagy főpapok közé sorolta, akik méltók az utókor tiszteletére. Életrajzában külön kiemelte emberségét, szeretetét, papjaival és híveivel való törődését. Elmondta, hogy Vilmos püspök a lelkiek mellett nagy figyelmet fordított székvárosa felvirágoztatására is, hiszen például 1911-ben, püspökségének első évében a saját költségén vezettette be a villanyt a székesegyházba, elsőként a városban.

Beszédében kitért arra, hogy a világi hatalmak és politikai rendszerek gyakran erőszakosan egyházellenesek. Ez jellemezte az első csehszlovák államot is, amikor semmibe vette az Egyház szuverenitását, és Batthyány püspököt 1919. március 28-án egyszerűen elüldözték székhelyéről. A történet szomorú érdekessége, hogy 1911. március 28-án hirdették ki a nyitrai székesegyházban megyéspüspöki kinevezését, és nyolc évvel később ugyanezen a napon kellett 15 kilós csomaggal átmenekülnie Magyarországra.

Judák püspök kiemelte elődje emberi nagyságát: 1921-ben levelet írt utódjának, Karol Kmeťko püspöknek, amelyben megbocsátott mindenkinek, akik vétettek ellene és szenvedéseit, száműzetését okozták. Judák püspök szerint ez a levél, a megbocsátás erényének gyakorlása mutatta meg igazán, hogy Batthyány Vilmos püspök méltó utóda volt Krisztus apostolainak.

Nyitrából való távozása után Boldog Batthyány-Strattmann László vette pártfogásába. Élete végéig szerető kapcsolat fűzte őket össze. Vilmos püspök keresztelte – egy kivételével – László minden gyermekét. Gyakran tartózkodott unokatestvérénél, aki sokszor kért tőle tanácsot. Batthyány László kis füzetet írt, amelyben buzdított, hogy imádkozzunk a tisztítóhelyen szenvedő lelkekért. A füzetre a jóváhagyást Vilmos püspök adta meg.

Batthyány Vilmos püspök 1923. november 24-én Körmenden hunyt el. Batthyány László ezüstlakodalmán vett részt. A herceg legidősebb leánya, Lili időskori visszaemlékezéseiben így ír erről: „November 11-én volt szüleim ezüstlakodalma, ami számomra felejthetetlen. Batthyány Vili bácsi, volt nyitrai püspök mondta a szentmisét és vezette a szertartást... Kalocsán apám iskolatársa. Milyen szép volt az ünnepség, s milyen szomorú vége lett. Vili bácsi tüdőgyulladást kapott, s egy hét leforgása alatt meghalt... Egy alkalommal suttogva szól hozzám, amikor kettesben voltunk: »Milyen szívesen élnék még, hogy titeket eskethesselek!« Nagyon szomorú volt a temetés Németújvárott.” Koporsója a Batthyány-kriptában található.

A Batthyány Vilmos halálára emlékező szentmise végén a nyitrai magyar hívek köszönetet mondtak Judák püspöknek, hogy jelenlétével megtisztelte a magyar nyelvű szentmisét.

Szöveg: Dr. Gyürki László