Szombathelyi Egyházmegye

Szécshenyi 2020 - Európai Regionális Fejlesztési Alap

Az utolsó tavaszi nyitott előadás a Savaria Egyetemen

Az utolsó tavaszi nyitott előadás a Savaria EgyetemenDr. Németh Norbert egyetemi lelkész a tavaszi félév utolsó nyitott előadását 2014. május 12-én tartotta a Savaria Egyetemi Központban „Kicsoda Krisztus? Krisztus máig ható műve” címmel.

Ha manapság Jézus személyéről beszélünk, a teológusokat az évszázadok folyamán kialakult dogmatikai meghatározások kötik és segítik, irányítják és eligazítják. Sajnos ezeket a definíciókat az átlagember nem ismeri, éppen ezért hasznos lehet hívőnek és nem hívőnek is felmutatni a 2000 éves keresztény hagyományra épülő Jézus-képet – kezdte ezzel a gondolattal az előadását Norbert atya.

Visszatérő kérdése volt a záró-előadásnak: „Kicsoda Jézus Krisztus a hívő embernek?” Sokkal több, mint egy dogmatikai definíció, több mint kuriózum, több mint történeti személy, több mint egy rendkívüli személyiség. Jézus a hívőnek kalauz, segítő, menedék.

Jézus Krisztus sosem tanult retorikát, nem volt szakmódszertana, nem végzett hatástanulmányokat, soha sem agitált, mindig csak hívott és soha nem kötelezett. Egyetlen titka Jézusnak, hogy valóban Isten fia, aki „értünk, emberekért, a mi üdvösségünkért leszállott a mennyből”.

Jézus egész tanítása, amit kimond, ígér és cselekszik, csak egész életének a kereszt felé irányulásából válik érthetővé, vagyis Jézus életét, tanítását és tetteit a keresztáldozata és feltámadása értelmezi – jegyezte meg az előadó.

A megváltás máig ható művének végrehajtására Krisztus vállalkozott. Norbert atya bemutatta a megváltás ránk váró gyümölcsét, az üdvösséget, amely a megváltás szolgálóján, az Egyházon keresztül válik elérhetővé. Az előadó a megváltás tapasztalható hatásaira is kitért, amelyek kísérhetik életünket, amennyiben élünk a megváltásban felkínált isteni Jósággal és Irgalommal. „Isten megteremtett téged a te beleegyezésed nélkül, de nem fog üdvözíteni a te közreműködésed nélkül.” (Szent Ágoston)

„A katolikus szentmise nem valami múltat idéz meg, nem is valami teljesen újat akar adni, hanem Jézus Krisztus egyetlen áldozata lesz jelenvalóvá közöttünk, aktualizálódik.” – zárta előadását Norbert atya.

Szöveg és fotó: Németh Brigitta


Az előadás videófelvétele, amelyet Csuk Csaba szerkesztett, megtekinthető az alábbi linken:

http://videotorium.hu/hu/recordings/details/8265,Kicsoda_Krisztus_