Szombathelyi Egyházmegye

Ünnepi szentmise a 20 esztendős szilvágyi templomban

20 éves a szilvágyi templom20 éve, 1994-ben építettek újra templomot a Zala megyei Szilvágyon. Ezt ünnepelték 2014. szeptember 6-án.

A levéltári források szerint Szilvágy nevének első írásos említése 1343-ból ered. Két Szilvágyról értesülünk, az egyikben akkor Szent Márton tiszteletére épült templom állt. A török harcok idején annyira elpusztult a falu, hogy 1617-ben adómentességet élvezett emiatt. Szilvágy és temploma újraépült. 1778-ban még állt a Szent Adorján tiszteletére szentelt, de már akkor is romos katolikus temploma. Az 1811. évi összeírás már erről sem tesz említést. Ekkor lett Nova fíliája (leányegyháza).

20 éves a szilvágyi templomA szentmisék ettől kezdve iskolákban, szabadtéren, pajtában, majd a kultúrházban kerültek megtartásra. De a szilvágyiak a mostoha körülmények között is megőrizték hitüket. 1993-ban döntött a falu, hogy templomot épít. Az önkormányzat Simon Ferenc polgármesterrel az élen, Bécs Jenő és Németh Dezső képviselőkkel magáévá tette a templomépítés ügyét, melyet az egyházmegye részéről Molnár János novai esperes-plébános felügyelt. 1993. június 16-án történt az első kapavágás. 1994. április 30-ra az épület elkészült. Ideiglenes oltár és ülőhelyek kerültek a templomba. 1994. március 8-án volt az első szentmise. A nyár folyamán elkészült a belső berendezés. Így érkezett el a templomszentelés napja: Dr. Konkoly István megyéspüspök ünneplő hívek sokaságától körülvéve 1994. augusztus 7-én fölszentelte Szilvágy új templomát a Szent Jobb tiszteletére.

20 éves a szilvágyi templomAz új templomban a szentmisék kéthetente vasárnap kora délután kerültek és kerülnek azóta is megtartásra a helybeli hívek, fiatalok és idősek örömére. A plébánia élén azóta többször is személycsere történt:  Molnár János esperes urat 1997-ben Kovács György, 2003-ban Tóth Tibor, majd 2010-ben Tóth András plébános urak, végül 2014. augusztus 1-jével Kiss György plébániai kormányzó úr váltotta. A templom az ő vezetésükkel az elmúlt években sok mindent látott: a rendszeres szentmisék mellett helyt adott keresztelőnek, elsőáldozásnak, esküvőnek, elhunyt lelki üdvéért tartott szentmisének, de több ízben került megrendezésre ünnepi műsor is a helybeli énekkar előadásában…

Az évek teltek-múltak és elérkezett a templom szentelésének 20. évfordulója. A jeles napról a szilvágyi hívek nem feledkeztek meg, sőt nagy örömmel készültek és szervezték meg az ünnepet, melyre 2014. szeptember 6-án, szombaton 10.00 órai kezdettel került sor.

20 éves a szilvágyi templomA szentmiseáldozatot dr. Veres András püspök úr mutatta be a lenti esperesi kerület jelenlévő lelkipásztorai con-celebrálásával. A szentmise elején püspök atyát egy kislány köszöntette verssel és virággal, majd a község polgármestere, Péntek Katalin mondta el köszöntő, köszönő szavait, aki beszédében kitért a templom építésére, s méltatta az abban közreműködők személyét utólagosan is köszönetet mondva nékik.

Püspök úr szentbeszédében a napi szentírási szakaszból kiindulva többek között kifejtette, hogy egy ember, család tekintetében mily fontos is a vasárnap helyes megélése. Ha csak tehetjük, hagyjuk el a vasárnapi munkavégzést, ez a nap legyen a pihenésé, az imádkozásé, az Istenhez fordulásé, az egyik legfontosabb közösségformáló hely, a templom meglátogatásáé! Egy ember életében fentiek megtartása igen is fontos, legyen az híres sportoló, színész vagy egyszerű ember – ha akarjuk, igen is megtaláljuk ezekre a lehetőséget és nem leszünk a munka rabjai!

20 éves a szilvágyi templomA szentmisét záró áldást e nap nem követte az elbocsátás jól ismert szövege! E helyett a jelenlévő szilvágyi és környékbeli hívők, meghívottak váratlan ajándékot kaptak! A templom építése és berendezése során igen sokat fáradozó, már nyugállományban lévő Molnár János atya – aki nemrég ünnepelte pappá szentelésének 50. évfordulóját – az ünnep megkoronázásaként ugyanis sokak szemébe könnyeket csalva rövid bevezetés után aranymisés áldásában részesítette a jelenlévő híveket.  

Üdvössége lett e háznak

A mai szent ünnepen,

Ki kezében tart ég s földet:

Ama Fölség van jelen.

Isten, áldd meg e hajlékot,

Áldj meg minden jószándékot,

Mely a buzgó hű szívekben

Támad most e szent helyen.

(SzVU 267.)

Szöveg és képek: Szili Ernő novai kántor