Szombathelyi Egyházmegye

Aranymise a novai plébániatemplomban

Molnár János atya aranymiséje Nován„Én vagyok a jó Pásztor. Ismerem juhaimat, és juhaim ismernek engem”   (Jn 10, 14)
2014. október 19-én vasárnap verőfényes, szép őszi nap virradt Novára. Nagy nap volt ez a plébánia hívei számára, hisz e nap korábbi lelkipásztorunk, Molnár János nyugalmazott esperes-plébános úr mutatta be aranymiséjét a község templomában.

Aranymise. 50 éves papi szolgálat!

Molnár János atya aranymiséje NovánHosszú, tevékeny munkával töltött idő! János atya ezen évek alatt több helyen, plébánián is megfordult, hirdette Isten Igéjét. Így jutott el a Novai Nagyboldogasszony Plébánia területére is, melyhez akkor Barlahida, Mikekarácsonyfa és Szilvágy, néhány éven belül pedig már a még különálló Zalatárnoki Szent Anna Plébánia és fíliái, Oroklán, Vakola és Szentkozmadombja is tartoztak. Esperes úr 1991-1997 között sokak örömére szolgált Nován, ahol az esperesi feladatok ellátásán túl sikerre vitt több kitűzött célt is mind fizikai, mind lelki értelemben! A teljesség igénye nélkül ekkor került renoválásra kívülről a novai plébániatemplom, ekkor gazdagodott a templom a ma is szépen szóló Johannus orgonával, esperes úr felügyeletével pedig elkészült a felszentelésének 20. évfordulóját nemrég ünneplő szilvágyi templom, majd neki köszönhetően indultak el a belső restaurálási munkálatok is a helybeli Szunyogh László koordinálásával.

Molnár János atya aranymiséje NovánFentieken túl János atyától ezekben az években kaptuk azokat a valódi lelki kincseket, tanításokat, liturgikus ismereteket, melyekből még ma is élünk! Közösségünk sohasem felejti a csendes hétköznapi és az ünnepélyes vasárnapi szentmisék tanítását, az akkor még lelkipásztor vezette májusi és októberi litániák sorát, az egymást követő autóbuszos zarándoklatokat, melyek alkalmával János atya vezetésével sok-sok helyre eljuthattunk: Pécs, Veszprém, Győr, Márianosztra, Máriaremete, Pannonhalma, Máriagyüd, Máriabesnyő, Sopron, Máriazell, és még hosszan sorolhatnánk!
Aztán 1997-ben János atya új feladatot kapott: új állomáshelye Olad, ahol újra építkezésbe kellett kezdenie…

Molnár János atya aranymiséje NovánTeltek-múltak az évek, s eljött a nap, melyen községünk is hálát adhatott az atyával együtt az elmúlt évtizedek gyümölcsöző munkásságának!

János atya a novai szentmisét már elhunyt, közvetlen elődei - Farkas Sándor kanonok és Varga István plébános úr -, a plébánia elhunyt hívei, a jelenlévő hívek és szeretteik lelki üdvéért ajánlotta fel. Szívesen gondoltunk vissza a régi-régi emlékekre, miközben újra hallgathattuk esperes úr tanítását, rövid, de tanulságos és mindenki számára érthető példaszerű történeteit, melyek segítségével a napi evangélium vezérgondolatát - ,,Akkor hát adjátok meg a császárnak, ami a császáré, az Istennek pedig, ami az Istené!'' – tette érthetővé és aktualizálta a jelenlévők számára.

Molnár János atya aranymiséje NovánA szentmise végén a régi szép emlékekre visszagondoló közösség meghatódva, könnyes szemekkel fogadta János atya ünnepélyes, aranymisés áldását! A szentmisét követően meglepetésként esperes úr mindenkivel külön-külön kezet szorítva, egy-egy emberszeretettől sugárzó baráti szóval búcsúzott a templom bejárata előtt.

Ezúton is köszönjük János atyának a szép éveket, s ahogy azt a szentmise elején elhangzott köszöntőjében egyházközségünk világi elnöke, Varga Jenőné is megfogalmazta: további, egészségben eltöltött aktív éveket kívánunk, hogy még sokan részesülhessenek az atya által közvetített tanításban, kegyelmekben!

Nova, 2014. október 19.

Szöveg: Szili Ernő, novai kántor – Képek: Szalay Cecília