Szombathelyi Egyházmegye

Sill Aba atya nyugalmazott könyvtárigazgató 90. születésnapja


sill atya köszöntéseBensőséges szép ünnepi eseményre került sor 2015. augusztus 25-én a Szombathelyi Egyházmegyei Könyvtárban: a 90. születésnapját e hónapban ünneplő Sill Aba Ferenc nyugalmazott könyvtárigazgatót köszöntöttük egykori munkahelyén.


sill atya köszöntéseAba atya személyében a könyvtár történetének leghosszabb ideig tevékenykedő könyvtárosát tisztelhetjük, aki mind a mai napig úgy a papi szolgálatában, és ha felkérést kap, akkor a közéletben is aktív szerepet vállaló köztiszteletben álló személy.

Sill Aba Ferencet 1986. szeptember 22-én nevezte ki Fábián Árpád püspök, apostoli kormányzó a Szombathelyi Egyházmegyei Könyvtár igazgatójának. Elődje Pataki László könyvtárigazgató volt, de Aba atya könyvtárosi szolgálata jóval korábban, még Géfin Gyula könyvtárigazgató mellett indult, könyvtárosi beosztásban a múlt század ötvenes éveiben. A püspökség könyvtárairól szóló írásai máig a bibliotéka történetének alapjait jelentik. A több mint fél évszázad alatt, a gyűjtemény falai között tevékenykedő szerzetes tollából számos tudományos munka látott napvilágot.

sill atya köszöntéseA születésnapi megemlékezés egyrészt jó alkalmat adott arra, hogy Sill atya kicsit kimozduljon a ferences rendház falai közül, másrészt ideje volt már meglátogatnia egykori munkatársait, illetve megismerkedni a könyvtárban dolgozó fiatal kollégákkal. A köszöntést követően Sill atya rögvest mesélésbe kezdett, mint mondta „a fiatal kollégáknak is tudniuk kell, hogy történt a könyvtár megmentése 1965-ben.” Majd pedig felelevenítettünk néhány emlékezetes eseményt Sill atya aktív igazgatói éveiből: egy-egy kiállítás-megnyitót, szakmai előadásokat- és kirándulásokat. A Nemzeti Galériában tett látogatásunk volt a legemlékezetesebb 2009-ben. De voltunk vele határon túli szakmai úton is Pozsonyban. Akkor ott nemcsak az egyházi múzeumot néztük meg, hanem az egykori prímási palotát is -, amely ma már városháza -, de mint tudjuk a szombathelyi püspöki palota annak „kisöccse”, merthogy azt is Hefele Menyhért tervezet és építette, ahogy a szombathelyi palotát is - csak azt egy évvel korábban. Aba atya számára a legfelemelőbb kulturális rendezvény A Jó pásztor nyomában című róla szóló életrajzi könyv bemutatója volt három  évvel ezelőtt, amikor a Sala Terrena zsúfolásig megtelt az őt tisztelőkkel. Fáradhatatlan munkabírása azt a Hídépítőt juttatja eszembe, akiről Will A. Dromgoole ír gyönyörű versében. 

 

„Magányos útján egy öregember

a hűvös, szürkülő esten

hatalmas, mély szakadékhoz jutott,

melyben hömpölygő folyam futott.

Az ember átkelt a félhomályban

-  semmitől sem félve az árban –,

de biztonságban partot érve

hidat emelt a víz fölébe.

 

Egy másik vándor megkérdezte az aggot:

„Bátyám, erőd erre miért pazarlod?

utad a nyugvó nappal véget ér,

e tájra lábad többé nem tér.

Magad átkeltél a mélységen –

miért emelsz hát hidat az éjben?”

 

A hídépítő felemelte ősz fejét:

„Barátom, az ösvényen, mit megjártam én,

egy ifjú jön majd énutánam,

kinek át kell kelnie az árban.

E folyam, mi nekem semmiség,

néki talán nagy veszély.

A homályban meg kell tennie ez utat –

barátom, néki építem e hidat!”

 

sill atya köszöntéseSill atya „hídépítése” szerencsére és sokak örömére napjainkban is tart, hiszen jó egészségnek örvend, szellemi frissessége kiváló. Tarsolyában még mindig vannak olyan történetek, amelyeket eddig nem mesélt el, nem írt le. Tudományszeretetével és jövőbeni terveivel igazi példakép, aki még kilencven évesen is újabb publikációkkal büszkélkedhet. Akik közelről ismerik őt, pontosan tudják róla, hogy Aba atya olyan ember aki, mindig alázattal, megfontoltan és nagy hittel végezte/végzi az általa vállalt feladatokat. Mint mondja most már ideje nagyobb részét pihenéssel tölti, és „az úton, amelyet eddig megtett mindig vele volt az isteni Gondviselés.” De azért akad még tennivalója, hiszen nemrégiben ígéretet kapott arra, hogy azt a kéziratot, amelynek szerkesztésében ő is részt vett, ám anyagi forrás hiányában a Magyar Tudományos Akadémia mindezidáig nem adta ki, talán most remény van rá, hogy a közeljövőben megjelenhet. És ez most őt felvillanyozza, mert nagyon bízik abban, hogy hamarosan kézbe veheti az évtizedek óta várva várt Vas megyei helytörténeti lexikont.  

További jó egészséget kívánunk neki, a jó Isten éltesse még nagyon sokáig Sill Aba atyát!

Simon Katalin, gyűjteményvezető –   Fotó: Szombathelyi Egyházmegyei Könyvtár