Szombathelyi Egyházmegye

Szécshenyi 2020 - Európai Szociális Alap

Keresztjáró napok Felsőcsatáron

2008.04.28. - Keresztjáró napok (Felsőcsatár)2008. április 28-án, hétfőn került sor a „Keresztjáró napok" hagyománya keretében a  felsőcsatári kápolnában a szokásos szentmisére.

A kápolnai szentmise hagyományokra épülésének rövid történetét alapvetően Bosits Gusztáv visszaemlékezései alapján a következőben foglalom össze:

A „KERESZTJÁRÓ NAPOK" hagyományának továbbélése Felsőcsatáron

A múlt század közepéig az Egyház liturgiájának szerves része volt az áldozócsütörtök /Urunk menybemenetele/ előtti három nap  „Keresztjáró napok" néven tudatosult könyörgő körmenete. A körmenetek mindenhol a helyi plébániatemplomból indultak és a Mindenszentek litániáját énekelve vonultak a filia templomhoz,  vagy egy-egy útszéli kereszthez. Innen a „keresztjáró" elnevezés. 
Felsőcsatár esetében az első, a hétfői napon Nardáról jöttek át Felsőcsatárra és a két falu lakossága együtt vonult a hegyi kápolnához. Kedden a felsőcsatáriak a nardai plébániatemplomba, szerdán a nardaiak a felsőcsatári templomba jöttek körmenetben. Ilyenkor az iskolában délelőtt nem volt tanítás, a  tanítók egyúttal kántori teendőket is elláttak, ezért az összes gyermek is részt vett a körmenetben. Szép hagyomány volt az is, hogy a körmenetben résztvevők egymás elé vonultak, és egyesülve folytatták útjukat.

A Kommunista rezsim egyházüldözése folytán a keresztjáró napok liturgiája a templomokba szorult, majd elsorvadt. Felsőcsatár község talán az egyetlen az országban, ahol a hagyomány nem szakadt meg. Természetesen szó sem lehetett a korábbi körmenetekről, de a hívők kisebb csoportokban továbbra is felmentek a szőlőhegyi kápolnához, ahol szentmise és könyörgő imádságok voltak. Ezeket a könyörgéseket eleinte még latinul énekelték.

A szép hagyomány akkor sem szakadt meg, amikor a felsőcsatári szőlőhegy a kápolnával együtt a „vasfüggöny" mögé került és csak határsáv engedéllyel lehetett felmenni a hegyre és csak munkavégzés céljából. A határőrizeti szervek minden akadékoskodása és tiltása ellenére egyetlen évben sem maradt el a kápolnai szentmise és a szőlőültetvények megáldása. A sok korlátozás és tiltás inkább ellenkező magatartást váltott ki a lakosságból és csak azért is ragaszkodtak az évszázados hagyományokhoz.

Napjainkban a rendszerváltásnak köszönhetően Felsőcsatáron reneszánszát éli a régi hagyomány annak ellenére, hogy az Egyház liturgiájában sem szerepelnek már a régi „Keresztjáró napok". Néhány család önzetlen támogatásának is köszönhetően a kápolna belső tere szerénysége ellenére is egyre szépül. 

Az idén csodálatos időjárás tette még szebbé a szőlőhegy környezetét, ahol a kápolna előtt az idei termények és a szőlőültetvények megáldása után a zsúfolásig megtelt kápolnában a szentmise keretében egy kedves idős házaspár 60. éves házassági eskütételére is sor került.

Szép hagyomány az is, hogy a szentmisén résztvevők kisebb baráti, rokoni csoportokban az ebédet és a délutánt is együtt töltik még emlékezetesebbé téve a „Keresztjáró napok" áhítatát és felemelő hangulatát.

Fodor László 

 

2008.04.28. - Keresztjáró napok (Felsőcsatár)2008.04.28. - Keresztjáró napok (Felsőcsatár)2008.04.28. - Keresztjáró napok (Felsőcsatár)2008.04.28. - Keresztjáró napok (Felsőcsatár)