Szombathelyi Egyházmegye

Három nyelven imádkoztak a Brenner-kápolnánál


Gyalogos zarándokokÖtödik alkalommal indultak gyalog Maria Bild-ből azok az osztrák-zarándokok, akik a Szentgotthárd-zsidai Jópásztor Kápolnánál együtt imádkoztak a Keresztény Európa Egységéért a szentgotthárdi Keresztény Megmozdulásokért Mozgalom tagjaival.


Gyalogos zarándokokMária neve napját Szent XI. Ince pápa rendelte el egyetemes ünneppé, Bécs felszabadulásának emlékére (1683. szeptember 12.).

A zarándoktestvéreket harangszóval fogadták a Brenner-kápolnánál, a szentmise bevezető részében Rimfel Ferenc plébános hangsúlyozta, hogy bizalommal fordulhatunk minden ügyünkben Máriához, mert általa fia Jézus Krisztus meghallgatja kéréseinket.

A szentmiseáldozatot bemutató Pfarrer Anton Pollanz német nyelvű homíliájában a megértő szeretetre hívta fel a jelenlévők figyelmét. Ezt követően a majd félszáz búcsújáró az egyetemes katolikus egyház „anyanyelvén”, latinul kérte a Mennyei Atyát: Fiat voluntas tua, Sicut in cælo et in terra... (Legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is...)

A szentmise végén a jelenlévők Brenner János vértanúpap boldoggá-avatásáért fohászkodtak.

A gyalogos zarándoklat beszélgetéssel, és szeretetlakomával ért véget.

Horváth R. László