Szombathelyi Egyházmegye

Szécshenyi 2020 - Európai Szociális Alap

Dr. Konkoly István megyés püspök aranymiséje

Szombathely, 2004. június 19.


Dr. Konkoly István aranymiséje

Szinte kicsinek bizonyult az ünneplők számára a Szily János által építtetett Szombathelyi Székesegyház, akik az egyházmegye jelenlegi főpásztorának, Dr. Konkoly Istvánnak az aranymiséjén vettek részt. A szentmisén együtt ünnepelt a jubilánssal a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia számos tagja, az egyházmegye papsága és hívei, valamint Szombathely város és Vas megye világi hatóságainak képviselői.
A mise kezdetén Juliusz Janusz érsek, apostoli nuncius latinul, majd Tibola Imre magyarul olvasta fel II. János Pál pápa üdvözlő szavait, amelyben a Szentatya örömmel és elismeréssel emlékezett meg Dr. Konkoly István püspöki szolgálatának buzgó és áldásos lelkipásztori tevékenységeiről. Ezután az MKPK nevében Dr. Veres András püspök, majd az egyházmegyében működő oktatási és nevelési intézmények nevében diákok és pedagógusok köszöntötték a pappá szentelésének 50., püspöki beiktatásának pedig a 17. évfordulóját ünneplő főpásztort.

Dr. Konkoly István megköszönve az üdvözlő szavakat elmondta, hogy minden nap hálával tartozunk Istennek a papi hivatás kegyelméért, de különösen is köszönetet kell mondani a papszentelés 50. évfordulóján. Ezután a püspök megáldotta a belsőleg felújított Székesegyházat.

A szentmise homiliájában Dr. Márfi Gyula veszprémi érsek a püspökök tanítói és pásztori szolgálatáról szólva arról beszélt, hogy a püspököknek tanításukkal és igehirdetésükkel kell tanúságot tenniük Krisztusról, válaszolniuk kell az emberek kérdéseire és hűségükkel a nehéz időkben is példát kell mutatniuk. A püspököknek mindenkor Isten szándáka szerint kell vezetniük és hitükben meg kell erősíteniük a rájuk bízottakat.
Az ünnepi szentmise végén az egyházmegye papsága nevében Brenner József általános helynök, az egyházközségek nevében Dr. Széll Kálmán ny. főorvos, az Egyházközségek Egyházmegyei Bizottságának elnöke, az okatási és nevelési intézmények nevében Péter Lajos, a Püspöki Általános Iskola igazgatója, Szombathely város nevében Dr. Ipkovics György polgármester, a Vas Megyei Közgyűlés nevében pedig Markó Péter elnök köszöntötte az aranymisés püspököt.

Jubileumi körlevél
HIS