Szombathelyi Egyházmegye

Szécshenyi 2020 - Európai Regionális Fejlesztési Alap

Kurzusok a II. János Pál Katolikus Szakkollégiumban


Kurzus a szakkollégiumbanA II. János Pál Katolikus Szakkollégium minden szemeszterben érdekes előadásokat kínál a diákoknak, hogy az új ismeretek révén sokkal szélesebb rátekintésük legyen egy-egy szakterületre.


Kurzus a szakkollégiumbanA II. János Pál Katolikus Szakkollégium egyik elsődleges célja a tehetséges fiatalok képzése, tudásuk bővítése, tehetségük gondozása, és mindezt a keresztény értékek közvetítésével tesszük. Belső oktatási modellünk multidiszciplináris jellegű, mert diákjaink, különböző szakokon végzik tanulmányaikat, ezért minden szemeszterben a Nyugat-magyarországi Egyetemen akkreditált szakok szabad kreditkeretében olyan kurzusokat hirdetünk meg, amely mindig új meg új tudományterület felé nyitják meg a hallgatók érdeklődését. Ez a sokszínűség abban segít, hogy a kérdéseket szakkollégistáink globálisan, több szempontból közelítsék meg, és a megszerzett tudásuk minél összetettebb, változatosabb legyen. A kurzusok megalapozzák a Szakkollégium által kínált keresztény társadalmi alternatívát.

A 2015/2016-os tanév első félévében a következő kurzusokat hirdettük meg:

a.         Könyvtárhasználat és kutatásmódszertan c. kurzust a NymE Könyvtárának és Szombathelyi Egyházmegyei Könyvtárának az együttműködésével kínáljuk fel szakkollégistáinknak. A kurzusok a város legmodernebb és a város legpatinásabb, barokk műemlék teremkönyvtárban kerülnek megtartásra. Köszönet a Szombathelyi Egyházmegyei Könyvtár gyűjteményvezetőjének és a NyME Könyvtár oktatóinak!

b.        Történelem dokumentumfilmekben c. kurzus előadásain a magyar történelmi dokumentumfilmek történetét tekintjük át, melyeken keresztül feltárulnak a 20. századi magyar történelem fontosabb korszakai, fordulatai és kataklizmái. A történeti áttekintés mellett a módszerek vizsgálata is fontos szerepet kap: hogyan lehet (re)konstruálni filmen a múlt eseményeit. Oktatónk: Dr. Murai András, akinek hálásak vagyunk a színvonalas és hallgatóbarát előadásokért.

c.         Hit és tudás c. kurzus célja, hogy hallgatók nyerjenek rövid betekintést a hit és a természettudomány viszonyába történelmi vizsgálódás során. A kurzus további célja, hogy megbékítse a hit és a tudás, a teológia és a természettudomány között főként a XIX. században kialakult feszült kapcsolatot. A kurzus eligazodást biztosít a hallgatóknak korunk multikulturális világában, hogy észrevegyék, megbecsüljék és továbbadják a keresztény hit értékeit az emberi tudás csodálatos és izgalmas világában. Oktatónk: Dr. Németh Norbert.

II. János Pál Katolikus Szakkollégium