Szombathelyi Egyházmegye

Novemberi engesztelés Csehimindszenten


Imaest Csehimindszenten2015. november 29-én is 18 órától megtartottuk engesztelő imaestünket Csehimindszenten, amelyet Mindszenty bíboros mielőbbi boldoggáavatásáért és magyar hazánkért ajánlottunk fel.


        

        Imaest Csehimindszenten A jó Isten kegyelméből ezen az estén igen szép számmal voltunk engesztelők, akik fontosnak tartottuk, hogy kövessük szentéletű Hercegprímásunk buzdítását, hogy minél többet engeszteljünk és imádkozzunk nemzetünkért. A szentórát Mikolás Attila salomvári plébános vezette. A szentmise főcelebránsa P. Ghie Marcell SVD vasvári plébános volt, aki elkísérte híveit az imádságos estére. Déri Péter esperes-plébános a prédikációjában Mindszenty bíboros esztergomi érseki kinevezéséről és annak körülményeiről valamint kezdeti nehézségeiről beszélt az egybegyűlteknek.

        Imaest Csehimindszenten A szentmise végén megtartottuk szokásos körmenetünket a szépen kialakított templom körüli sétányon valamint a felújított templomtéren. Visszatérve a templomba imádkoztunk Mindszenty József bíboros, hercegprímás kanonizációjáért is.

 

Fotó és cikk: Papp Balázs