Szombathelyi Egyházmegye

Szécshenyi 2020 - Európai Szociális Alap

Hol találod Istent? Németh Norbert atya könyve


Hol találod Istent?A napokban jelent meg dr. Németh Norbert egyetemi lelkész, a II. János Pál Katolikus Szakkollégium igazgatójának első teológiai könyve. Ezt ajánljuk mindenki figyelmébe a következő írások alapján. A könyv, 2.590 Ft-os áron vásárolható meg a Martinus Könyvesboltban (Berzsenyi Dániel tér 3.).


Hol találod Istent?Dr. Udvardy György pécsi megyéspüspök ajánlója:

Öröm és nyitottság, kíváncsi keresés és biztos válasz, közösség és élet. Dr. Németh Norbert atya könyve a ma emberének kutató lelkesedésével vizsgálja azokat az alapvető emberi kérdéseket, melyek Jézus Krisztus személyében, s az egyház tanításában útmutató vigasztalást találnak.
Az előadások tapasztalata alapján gondosan összeállított kötet élő találkozás Krisztus személyével, s az egyház Benne forrásozó liturgikus közösségével. A közérthető, minden embert megszólító fejezetek nagy erénye, hogy az Evangélium örömhírét egyaránt közvetíti azoknak, akik most találkoznak először Jézus üdvösségre hívó művével, s azoknak is, akik a hit útján már barátsággal követik Őt.
Mindehhez pedig komoly teológiai háttér, s az egyház tanításának gazdag hagyománya ad megbízható támaszt, mely ellenben nem elvont magyarázatokat, hanem a Krisztusban gyökerező igazság jól átgondolt, életet hordozó megfontolásait tartalmazza. Egy olyan üzenetét, mely lelke legmélyén érinti az embert, lényeget kutató kérdéseit, gyógyulást remélő vágyait. Egy olyan örök életet adó üzenetét, melynek látható és földi szemmel felfogható csúcspontja az egyház liturgiájának ünnepi közösségében válik valósággá.
Ajánlom szeretettel ezt a könyvet minden kedves olvasónak, aki az élet sokszínű forgatagában feltette már a kérdést: hol találom Istent? S a remény ajándékával kívánom, hogy a nyugtalan szív kérdése váljon kutató kíváncsisággá, a hit kincseit fellelő találkozássá Krisztus szeretetével.

Dr. Németh Norbert bevezető gondolatai: 

Részlet a könyv előszavából: "A Nyugat-magyarországi Egyetemen megtartott nyilvános előadásaimat adom közre ebben a kötetben. Előadásaim során ugyanaz volt a célom, ami most is: szeretném megszólítani azokat, akik még távol élnek attól az „ember-barát” Istentől, aki a közénk jött Jézus Krisztusban mutatta meg magát a legközérthetőbb módon. Ha műfaji meghatározást kellene adnom, hova sorolom az előadásaimat, akkor a népszerűsítő teológia műfajába iktatnám. Megpróbálom érthetővé tenni, közel hozni a teológia által rendszerezett isteni üzenetet, kinyilatkoztatást az „utca embere” számára. Olyan témák szólaltak meg az egyetemi előadótermekben, amelyek engem is foglalkoztatnak, így remélem, az Olvasó számára is hasznos lehet.

 Érezzük sokan, hogy valamiképpen meg kellene védeni a hitünket, de a „hogyan”-t nem találjuk, nem tudjuk, mit kell mondanunk, mert régen tanultuk a hittant, vagy nem volt rá módunk, hogy alaposan megismerhessük hitünk igazságait. Ez az írás alkalmat nyújt a hit felnőtt átgondolására és az abból fakadó keresztény küldetés mélyebb megismerésére.

 Péter apostol figyelmeztetését igyekeztem komolyan venni, és erre minden olvasómat is megkérem, hogy fontolja meg és tegye meg az apostol kérését: „Mindenkor legyetek készen arra, hogy válaszolni tudjatok mindenkinek, aki a bennetek lévő reménység okát kérdezi tőletek. De ezt szelídséggel és félelemmel, jó lelkiismerettel tegyétek.” (1Pét 3,15)

 2012-ben, az Új Evangelizáció Évében határoztam el, hogy hittant hirdetek meg felnőttek részére. Teremtek egy fórumot, ahol megismerhető a vallásunk, a hitünk, a liturgiánk és az egyházunk. Világos, hogy a liturgia és a prédikáció nem adnak lehetőséget arra, hogy kereteiken belül mélyreható tanításra vállalkozzunk, mert egészen egyszerűen nem ez a céljuk. A felnőtt katekézis során kérdőívvel felmértem, hogy mely témák iránt a legnagyobb az érdeklődés. Nyolcvannyolc templomba járó ember fogalmazta meg miről hallana szívesen. Ezekből az értékes visszajelzésekből válogatom össze a Nyugat-magyarországi Egyetemen megrendezésre kerülő, nyilvános előadásaim témáit.

 

Hol találod Istent? A könyv erre a kérdésre kíván választ adni három előadássorozat anyagát tartalmazva: Krisztusban, az egyházban és a liturgiában. Jézus Krisztus személye és műve köti össze a három részt, hiszen Krisztus ma is az általa elindított és a Szentlélektől kísért egyházban él tovább, ami így nemcsak Jézus műve, hanem Jézus egyik jelenléti módja is itt a földön. Az egyház pedig a liturgián keresztül nyilvánul meg a legbeszédesebb és a teljes embert leginkább megérintő módon. Az egyház tehát a megtestesülés folytatása. Isten Jézus Krisztusban nemcsak vándorlásunk társa lett, hanem szüntelenül arra hív, hogy mi is legyünk az ő társai terveinek megvalósításában. Ezért újra és újra találkozóra hív minket a liturgiában, ahol feladatot is szán nekünk. Ezekből a találkozásokból él a kereszténység. Ezek a találkozások jelentik életünk forrását, erőforrását. Ez a forrás sohasem pusztán az írott szöveg, hanem az a kultikus esemény, ami Istenhez köt, ami „lokalizálja” az Eget, foghatóvá teszi az isteni akaratot. Ez az a keresztény élmény, Isten-tapasztalat, ami Krisztushoz kapcsol minket.

 

Bár könyvem a katolikus teológián alapul, mégsem igényel különösebb filozófiai és teológiai előképzettséget, csak nyitott, nyugtalan, kereső szívet. Szeretném előrebocsátani, hogy előadásaim során nem kizárólag a magam gondolatait, hanem számos komoly teológiai munkát és Balás Béla püspök atya írásait is felhasználtam, és magamévá tettem a bennük megismert igazságot, és így próbálkozom most tovább adni. A fejezetek végén mindig hivatkozom a felhasznált irodalomra. Az igazi gondolatmenet tulajdonképpen az Olvasó fejében és szívében halad tovább azáltal, hogy belevonódik a sorokba, hogy megért és felismer valamit és Valakit, hogy „lángoló szívvel” egyben látja a három témát: magát a feltámadt Krisztust, aki a kenyértörésben és az egyházban ma is felismerhető. Azt kívánom, hogy nyíljék meg a szemünk, és úgy forgassuk ezt az írást, hogy Krisztussal, az egyházzal és a liturgiával való találkozásunk személyes döntéssé, valódi életté válhasson bennünk."