Szombathelyi Egyházmegye

Nagy Gáspárra emlékeztek szülőföldjén


Nagy Gáspárra emlékeztek2017. január 4-én Nagytilajban a vidék híres szülöttére, Nagy Gáspár költőre emlékeztek a helyiek, környékbeliek és a költőtársai halálának 10. évfordulóján. 16 órakor szentmisét mutatott be Déri Péter esperes-plébános a nagytilaji Szent Márton templomban.


Nagy Gáspárra emlékeztekA prédikációban elmondta Péter atya, hogy ez a 10 esztendő nagyon gyorsan elröpült. Az elején nehéz volt megszokni, hogy fizikálisan már nem volt köztünk szeretett költőnk, de lélekben, a verseiben, írásaiban elevenen köztünk maradt és alig volt olyan hét, amikor valami miatt ne emlegettük volna meg. Azért lett halhatatlan számunkra Nagy Gáspár, mert tanítónk volt a költészetével. Rá is igazak Dániel próféta szavai: „Akik igazságra tanítottak sokakat, tündökölnek örökkön-örökké, miként a csillagok.” (Dán 12,3)
A szentmisét követően 17 órától a sírjánál emlékeztünk meg róla, ahol kedves barátja, Devecseri Zoltán elszavalta egy, erre az alkalomra írt versét, majd pedig imádkoztunk lelke üdvéért. A temetőből visszafelé megálltunk a falu közepén felállított Nagy Gáspár emlékkőnél, amit megkoszorúztunk.

Nagy Gáspárra emlékeztek18 órakor kezdődött a helyi kultúrházban a Tiszta lángok című előadás a Vasvári Játékszín versszínház és a helyi fiatalok közreműködésével. Az előadás előtt Horváthné Kántor Klára polgármester köszöntötte az egybegyűlteket és elszavalta Nagy Gáspár Hótalan a hegyek inge című versét. Az előadás végén pedig a közönséget is belevonták egy közös versmondásba.  

Szöveg és fotó: Horváth Béla