Szombathelyi Egyházmegye

Fatimai est Bucsuban

Fatimai est Bucsuban2017. február 13-án a toronyi plébánia hívei újból Bucsuban gyűltek össze, hogy szentségimádás, szentmise és körmenet keretében engeszteljenek.

Fatimai est BucsubanDr. Perger Gyula plébános úr vezette a szentségimádást, amely alatt az est vendége, Dr. Pem László atya, a Győri Hittudományi Főiskola professzora állt a gyónók rendelkezésére.

László atya prédikációjában a földi és az égi édesanyáinkról beszélt a híveknek. Miért kell ilyen elemi témáról beszélni? – kérdezte. Majd válaszában rámutatott arra a szűk rétegre, amely támadja értékeinket, és manapság ott tartunk, hogy tönkre teszik az üdvösségünket. A mai divatos szemlélet ellenében hangsúlyozta a professzor úr, hogy egy nő számára az anyaság jelentheti élete kiteljesedését, és – áldott állapotában – az igazi megjelenését. S továbbmenve az anyaságot egy szentségnek nevezte. A férfi lét teljességét pedig az apaságban jelölte meg.

Fatimai est BucsubanMi is az igazi anyaság? – tette fel az újabb kérdést az est szónoka. Majd egy költeménnyel válaszolt: „Te vagy az a forrás, amelyből kiszakadtam,

                                            Te vagy a gyökér, amelyből felszakadtam,

                                            Te vagy a küszöb, ahonnan elhívott az élet,

                                            S te vagy az öböl, ahová újra és újra visszatérek.”

Vagy, ahogy Szent Ágoston mondja, az édesanyánk a második őrangyalunk. Ő a gondviselésnek a sugara, ő az őrző angyalnak a szeme. Az anyai hivatás Istentől kapott ajándék. Az anya Istennel közösségben van, hiszen az Úr az élet továbbadását az anyaságon keresztül nyújtja. A megfogamodás pillanatában az Isten Szelleme, vagy másképpen a Szentlélek teremti meg az anyában az új embert. Az édesanya lelke és a magzata lelke teljes rokonságban vannak egymással. Erről szól Pem atya rokonának, Mindszenty József hercegprímás, esztergomi érsek úr Az Édesanya című könyve is.

Az édesanya hivatása hasonló a Szűz Anyáéhoz, aki magára vállalta a földi szenvedést, és elkísérte Szent Fiát a keresztúton. Az édesanya is akkor válik igazán érett személyiséggé, amikor az égi édesanyánkhoz folyamodik, az evilági gondok közepette. Azért lehet példaképünk és segítségünk, mert Ő azonosult az Úr akaratával, azonosult Fiának megváltó tevékenységével, s mivel kegyelemmel teljes, megkapta azt a privilégiumot is, hogy imáival mindenkoron megsegíthet minket. A másvilágra is sokkal könnyebb az átmenet akkor, ha a Szűz Anya ad erőt hozzá. Segíthet minket abban, hogy haza találjunk az Égi Üdvösséghez, a mennyországba. Ezekkel a szavakkal zárta elmélkedését a professzor úr.

Fatimai est BucsubanA szentmisét követően a hívek körmenetben vonultak a falu főutcáján, melyben a tavaly újjáalakult önkéntes tűzoltó egyesület is részt vett. Majd Gyula atyával együtt könyörögtek Szűz Máriához magyar hazánkért, ifjúságunkért, hozzátartozókért valamint a betegekért. 

Szöveg és fotó: Magyar Ákos