Szombathelyi Egyházmegye

Szécshenyi 2020 - Európai Szociális Alap

Emléktábla és kereszt avatás az egykori Varsány település és annak Szent Márton-templom helyén

Emléktábla és keresztavatásEmléktáblát és keresztet avattak március 24-én, a mára elpusztult Varsány település helyén, amelynek egykor Szent Márton tiszteletére szentelt templomában hallgatták Jézus igéit az emberek. 

Emléktábla és keresztavatásSok településünk van amely a török időkben elpusztult. Ez a sorsa a középkori eredetű Varsány településnek is. A Jánosházához közel eső falunak az emlékét ma már csak dűlőnévként őrizte meg az utókor, de megőrizte. Köszönhetően Szent Márton tisztelete iránt elkötelezett embereknek, tavaly indult egy kezdeményezés amely nem kevesebbet tűzött ki célként, minthogy kereszttel és emléktáblával jelölik meg azokat a helyeket, ahol egykor Szent Márton tiszteletére szentelt templom állt. Ezek közül az egyik Varsányban állt. A település első írásos említése a 12. század végéről való, egy 1337-ből való oklevél pedig megemlíti Szent Márton titulusú templomát is. Az akció folytatódik az idei évben is és talán Körmenden is sikerül egy emléktáblát és keresztet avatni. 

Székely János esztergom-budapesti segédpüspök és Rostáné Piri Magda esperes, Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinata alelnöke áldotta meg a keresztet és az emléktáblát március 24-én.