Szombathelyi Egyházmegye

Szécshenyi 2020 - Európai Regionális Fejlesztési Alap

Elindult a Szombathelyi Egyházmegye mentorprogramja

Egyházmegyei mentorprogramMotiválni, megtartani, lelkesíteni a katekéta és hitoktatói szolgálatban” – ezzel a gondolattal, mely egyben a képzés mottója is, indította Dr. Németh Norbert atya a bevezető előadását a Szombathelyi Egyházmegye Mentorprogramján, április 21-én. 

Egyházmegyei mentorprogramAz Egyházmegyéből harmincan gyűltünk össze, s életünk forrásával és csúcspontjával, az Eukarisztia ünneplésével elkezdtük a hároméves mentorképző program első képzési hétvégéjét. A szentmisét, majd a vacsorát követően meghallgattuk a képzési igazgató, Dr. Németh Norbert atya előadását a mentorképző program céljáról, menetéről. A Mentorprogram célja a kiválasztott katekéták és hittanárok mentorrá képzése. A mentorok alapvető feladata a felsőoktatásból kikerülő friss katekéták és hittanárok kísérése, a hivatásukban való elindulás, és a kezdeti nehézségek megoldásának támogatása. A mentorok óralátogatása, valamint a velük történő szakmai kommunikáció által „védettebb” körülmények között valósulhat meg a pályakezdés. A lelkipásztor buzdító beszéde után az estet, valamint a szombati napot egymás megismerésére szenteltük Kardos József és Kovács Andrea közösségépítő játékaival.

Egyházmegyei mentorprogramCsodálatos volt megtapasztalnunk, hogy – bár kis félelemmel, sok-sok kérdéssel - mindannyian a képzésre és egymásra nyitottan érkeztünk. A Szombathelyi Egyházmegye különböző pontjairól érkeztünk, de néhányan a Győri Egyházmegyéből jelentek meg. A társaság színes: vannak közöttünk fiatalok és „régebb óta fiatalok”; papok, szerzetesek, családapák-családanyák, s olyanok is, akik még nem köteleződtek el. A csapatépítő programok jó lehetőséget teremtettek az ismerkedésre. A hétvége alatt sok mindent megtudtunk egymás életéről, munkájáról, ambícióiról. Játszottunk, beszélgettünk, együtt gondolkoztunk, sokat nevettünk - egymásra hangolódtunk. Örömmel tapasztaltuk, hogy a képzés során nemcsak szakmai többlettel, hanem egy szép közösséggel is gazdagodunk.

Egyházmegyei mentorprogramAhogy az Egyházmegye elkötelezett a mi szakmai fejlődésünk és képzésünk iránt, úgy mi is elkötelezettek vagyunk az Egyházmegye és Isten felé: a Főmentorunk (ahogy Dr. Németh Norbert atya nevezte Jézust) kegyelmében bízva, időnket és energiánkat nem sajnálva egyéni odaadásunkkal, szolgálatunkkal a Mentorprogram sikeréért és önmagunk, valamint a leendő mentoráltjaink szakmai fejlődéséért munkálkodunk lángoló szívvel (vö. Lk. 24,32).

A programot a RENOVABIS támogatja.

 

Szöveg: Mesterházy Dorina Virág, hittanár, mentorjelölt