Szombathelyi Egyházmegye

Szécshenyi 2020 - Európai Regionális Fejlesztési Alap

Evangélikus lelkésznő előadása


Isten és a teológia női arcaMájus 8-án fejeződött be a Szombathelyi Katolikus Egyetemi Lelkészség tavaszi szemeszterének nyitott előadássorozata. Ezen alkalommal: Keresd a nőt! A Biblia világa és a teológia női arca
címmel Dr. habil. Varga Gyöngyi PhD, evangélikus lelkésznő (Evangélikus Hittudományi Egyetem, Budapest) tartotta az előadást, ami sok érdeklődőt vonzott. Az előadáson az evangélikus és
református közösségek is képviseltették magukat.Isten és a teológia női arca"A reformáció emlékéve arra hívta fel a figyelmemet, hogy hasznos volna egy másik szemüvegen át, az evangélikus hagyomány oldaláról is rátekinteni a témára, és egy evangélikus lelkésznővel együtt nem csak keressük, hanem meg is találjuk a nőt, a női látásmódot, a női dimenziót az egyházban, egyházainkban" - mondta Dr. Németh
Norbert, egyetemi lelkész az előadás előtti köszöntőjében.

 Dr. Varga Gyöngyi az Evangélikus Hittudományi Egyetem Ószövetségi tanszékén tanít. A kezdetektől tagja a Magyarországi Teológusnők Ökumenikus Egyesületének. Lelkésznőként és tanárként nagyon fontosnak tartja a Biblia üzenetének női olvasatát. Úgy véli, ez
egy valódi, "felszabadító" teológia. Ez a felfogás az előadás minden mondatán "átmorzézott".

Isten és a teológia női arcaA protestáns ember számára valahol természetessé vált a nő, az asszony sok helyen: szószéken, katedrán, sír mellett, vagy éppen a konyhapultnál, a gyerekágynál, a terített asztalnál felszolgálva. De tényleg így is van ez? "Keresd a nőt!" - mondja a francia mondás. De megtaláljuk-e valóban őket, és valóban olyan kiemelt tisztelettel fordulunk-e feléjük, mint ahogyan megérdemelnék? – hangzott el az előadásban. Napjainkra az a furcsa helyzet állt elő, hogy a keresztény közösségekben túlnyomórészt nők vesznek részt
a miséken, istentiszteleteken, Bibliát magyarázó előadásokon, spirituális alkalmakon. A Bibliához való közelítés, a teológiai reflexió azonban – mind nyelvezetében, mind tartalmát tekintve – továbbra is megmaradt férfi-olvasatúnak, patriarchális szemléletűnek. Felvetődik hát a kérdés: mennyire tekinthető vállalhatónak, legitimnek ez az évezredes férfi–perspektíva, férfias teológia ma, nekünk, keresztény nőknek, női olvasóknak,
Bibliát értelmezőknek? Az előadásban erre kerestük és kaptuk meg a választ.

A női teológia, a női írásmagyarázat azt a fontos feladatot vállalja fel többek között, hogy a bibliai szövegek kánoni tekintélyével megerősített „férfiteológia” erődjéből kiszabadítsa és fölszabadítsa a női gondolatokat, látásmódokat. Ezzel együtt jár az az érzékeny teológiai reflexió is, amely a bibliai nőalakokat kivezeti az árnyékból: a markáns férfiszemélyiségek háta mögül, a teológiai prekoncepciók, megfontolások takarásából, a rájuk kényszerített háttérszerepekből. A Szentírásban burkoltan bár, de igenis találkozunk helyenként a női perspektívával. Igaz ugyan, hogy kis búvópatakként csörgedezik, de olykor a felszínre tör. Éberséggel, kellő érzékenységgel felismerhetők, megragadhatók
ezek a női erők, női hangok a bibliai szövegekben - zárta előadását az evangélikus lelkésznő.

Dr. habil. Varga Gyöngyi PhD, evangélikus lelkész előadása ezen a
linken megtekinthető: https://sek.videotorium.hu/hu/recordings/16282