Szombathelyi Egyházmegye

A fatimai jelenés centenáriumának ünnepe Toronyban

Fatimai est ToronybanMájus 13-án, az immár hat éves hagyományt folytatva, Toronyban gyűltek össze engesztelni a Toronyi Plébániához tartozó települések hívei. Az imádságos együttlétet szentségimádással kezdték Dr. Perger Gyula atya vezetésével, majd a májusi litániával köszöntötték a Szűzanyát.

Ezután ünnepi szentmisén vehettünk részt, melynek kezdetén Gyula atya a nap különlegességéről beszélt. Száz esztendővel ezelőtt ugyanis ezen a napon jelent meg Fatimában a Szűzanya a három pásztorgyermeknek, 36 évvel ezelőtt pedig ezen a napon követtek el merényletet Szent II. János Pál pápa ellen, akit a fatimai Szűz oltalmazott meg. Különleges ez a nap, hiszen ezen a napon délelőtt iktatta a szentek sorába Ferenc pápa Ferenc és Jácinta látnokokat. Végül, de nem utolsó sorban pedig azért is volt különleges ez a nap, mert hosszú idő után ismét köztünk lehetett és velünk ünnepelt Németh Károly atya. Az üdvözlő szavakra reagálva Károly atya, a mise főcelebránsa hangsúlyozta, hogy örömmel jött hozzánk, hogy együtt köszönthessük a Szűzanyát.

Fatimai estSzentbeszédében a Szűzanya szerepére és az általa közvetített kegyelmek fontosságára hívta fel a figyelmet. Égi Édesanyánk a világ számos helyén megjelent, de a fatimai jelenés minden keresztény számára ismert. Mária minden egyes jelenéskor küldetést teljesít, a Mennyei Atya küldi, hogy üzenetét közvetítse az emberiség számára. Ez történt száz esztendővel ezelőtt Fatimában is. Az I. világháború vége felé a három pásztorgyermeknek közölte a fatimai titkokat: kérte, hogy imádkozzanak a bűnösök megtéréséért, engeszteljék Szent Szívét a bűnök bocsánatáért és ajánlják fel a világot Szeplőtelen Szívének. A Szűzanya figyelmeztetett, hogyha ezeket a kéréseket nem tartják be, akkor egy sokkal szörnyűbb háború következik majd be. A Mária-jelenéseket az egyház mindig hosszas vizsgálat után ismeri el. XII. Pius Pápa a II. világháború közepette teljesítette a Szűzanya kérését. 1942-ben egy hosszú imában felajánlotta a világot Máriának. A felajánlást követően arra kérte a világ összes püspökét, hogy ajánlják fel egyházmegyéjüket a Szűzanyának. Ezek a felajánlások sorban meg is történtek. Mi, akik örömteli szívvel készülődünk hónapról hónapra a Szűzanyát köszönteni, Isten ajándékaiban részesülünk. A felajánlások révén pedig mindannyian Mária gyermekei lettünk. Ha hittel és tiszta szívvel kérjük Égi Édesanyánkat, akkor a kegyelmeket gazdagon közvetíti nekünk. Ajánljuk fel mi is XII. Pius Pápa szavaival magunkat Szűzanyának: „Tieid vagyunk és Tieid akarunk lenni, Mária”.

A legszentebb áldozat bemutatását követően körmenetben köszöntöttük Égi édesanyánkat, majd imádkoztunk hazánkért, ifjúságunkért, betegeinkért. Az imaest végén Gyula atya megköszönte Károly atyának, hogy örömmel vállalta az együtt ünneplést és átadta Hesemann: Fatima titkai című, a centenárium alkalmára magyarra fordított kötet egyik példányát.

Szöveg: Hoós Norbert, Fotó: Hoós Flórián