Szombathelyi Egyházmegye

Májusi programok a Jánosházi Plébánián

19095353-1716621321696399-1429122095508462380-oSzámos eseményen ünnepelt együtt a Jánosházi Plébánia hívő közössége májusban. Rövid összefoglalók az eseményekről. Az eseményekről készült fényképeket megtekinthetik a plébánia Facebook oldalán. 

Plébániánk közössége a legszebb tavaszi hónapban sok szép, lelkesítő ünnepet tartott. Május első vasárnapján kb. 200 édesanyát köszöntöttünk templomainkban. A szentmisék előtt a gyermekek az égi Édesanya iránt, és a földi édesanya iránti szeretetüket és tiszteletüket fejezték ki versekkel és szép gondolatokkal.
Május 7-én a kiskamondi Magyar Szent Család kápolna búcsúnapja és szentségimádási napja volt. Szentségkitétel, csendes percek és közösségi ima, litánia, szentmise volt Boldog Gizella királyné napján.
Május 13-án, a fatimai jelenések 100. évfordulóján Pavlics István székesegyházi éneklőkanonok, ny. plébános tartotta hálaadó gyémántmiséjét Zalaerdődön. A szentségimádási nap a délutáni szentségeltétellel zárult.
Május 16-án, Nepomuki Szent János emléknapján a kívül-belül felújított Nepomuki Szent János kápolnát áldotta meg Bodorkós Imre plébános úr. A megáldás szertartásában litániával kérték a szent közbenjárását az ünneplő hívek. Az egyházmegyei kormányzó úr levélben köszöntötte az egybegyűlteket.
Május 25-én, áldozócsütörtökön, az elsőáldozók egyházmegyei zarándoklatán közel 40 kisgyermek vett részt Vasvárott. Szép készület volt e nap a vasárnapi elsőáldozásra, de emellett sok vidám percet is átélhettek a szentségfelvételre készülő gyermekeink.
Pulay Mária
Fotó: Klenner Dávid, Varga Ferencné, Ferencziné Jakatics Edina, Horváth Zoltán, Varga Bence