Szombathelyi Egyházmegye

Gyémántmise Körmenden

Gyürki László atya gyémántmiséjeSzentháromság vasárnapján, délután 4 órakor, nagy ünnepre gyűltek össze az egyházmegye papjai, a körmendi egyházközség hívei és mindazok a testvérek, akik azért érkeztek, hogy együtt adjanak hálát Dr. Gyürki László atyával, pappá szentelésének 60. évfordulóján. 

Gyürki László atya gyémántmiséjeA szentmise szónoka Dr. Márfi Gyula aranymisés veszprémi érsek atya volt, aki homíliájában megköszönte Istennek nagyságát, hogy oly sok talentummal ajándékozta meg Gyürki atyát. A szentmise végén László atya hálát adott Istennek, és mindazoknak, akik ezen a szép ünnepen osztoztak örömében és hosszú papi szolgála során mellette álltak, majd gyémántmisés áldásban részesítette a jelenlevő testvéreket. A szent liturgián a zenei szolgálatot a Városi Vegyeskar adta. Az ünneplés a templomkertben agapéval, illetve közös vacsorával folytatódott. Hálát adunk Istennek gyémántmisés paptestvérünkért, és kérjük, hogy tartsa meg őt még sokáig köztünk imádságban és a lelkek szolgálatában.

Szöveg: Óra Krisztián-Fotó: Bedőcs Gyula