Szombathelyi Egyházmegye

Brenner János nyomában - A Kámoni Plébánia zarándoklata

Brenner zarándoklat2017. június 5-én gyalogos-buszos zarándoklaton vettek részt a kámoni és herényi hívek Rönökön és Szentgotthárdon a Brenner János emlékév plébániai programjaként.

Brenner zarándoklatPünkösdhétfőn reggel indult útnak a lelkes társaság busszal és autókkal, hogy zarándoklattal tisztelegjen egyházmegyénk vértanú papja előtt, és imádkozzon közösen Brenner atya mielőbbi boldoggá avatásáért. Első állomásként Rönökre mentünk, ahol a templomban kétnyelvű szentmisén vettünk részt. A főcelebráns a sokunk által ismert P. Karl Schauer OSB szerzetes volt, aki tavaly szeptemberig a mariazelli kegytemplom superiora volt és jelenleg a szomszédos eisenstadti egyházmegye helynöke. Szentbeszédében a Szentlélek egyházat életető hatását emelte ki, kiemelve a harmadik isteni személy napjaink egyházában betöltött szerepét. 

Brenner zarándoklatA szentmise után a kámoni gyalogos zarándokok a körmendi zarándokokkal együtt mentek Szentgotthárdra, majd a városban egy rövid pihenő után továbbindultunk Brenner János atya vértanúságának helyéhez, a zsidai Jó Pásztor kápolnához. Itt közösen zsolozsmát imádkoztunk, felajánlva azt Brenner atya mielőbbi boldoggá avatásáért. Szabolcs atya rövid homíliájában kitért arra, hogy újmisésként (az egyházmegyei hagyományoknak megfelelően) itt is mutatott be szentmisét, és felhívta a figyelmet a kápolna falán álló táblára, ami a vértanúság emlékének állít emléket, imádságra buzdít a magyar családokért, és papi hivatásokért. E szavak után imádkoztunk mi is papi hivatásokért, és családjainkért, hogy az Isten áldja meg a családjainkat, és támasszon belőlük minél több papi hivatást.


Szöveg: Koroknai András-Fotó: Bodorkós Ferenc