Szombathelyi Egyházmegye

Papszentelés Szombathelyen

PapszentelésJúnius 17-én, a szombathelyi Székesegyházban áldozópappá szentelte Kaszás Csaba diakónust dr. Pápai Lajos, nyugalmazott győri megyéspüspök. 

PapszentelésA család, barátok, ismerősök, az egyházmegyei hívei és papsága jelenlétében zajlott az ünnep. Mindig örömünnep a papszentelés, kezdte üdvözlő beszédét Császár István egyházmegyei kormányzó. Igaz ugyan, hogy idén csak Kaszás Csaba részesül az áldozópapi rendben, de hálát adunk érte Istennek. Az egyházmegye kormányzója köszöntötte az idei évben jubileumukat ünneplő papokat.  

Dr. Pápai Lajos, nyugalmazott győri megyéspüspök végezte a szertartást. Ma sokan csodálkoznak amikor arról hallanak: papszentelés, kezdte szentbeszédét püspök atya. Ez a csodálkozó mentalitás sokszor beszivárog a hívek közé is. Hasznos ez egyátalán? Nem tehetne többet világi  hívőként? Ilyen krízisek idején nekünk a kinyilatkoztató Istenre kell figyelnünk.

PapszentelésMi zavarja a mai embert a papban? – tette fel a kérdést püspök atya. Pl. a felszentelt volta, az állandó disponálhatósága, a küldetése osztatlan volta. Sokan szeretnék ezért megváltoztatni a papképet. A pap legyen olyan aki eltűnik a tömegben, aki egy egyszerű funkcionárius, aki leszerelhet mint egy katona, ha úgy gondolja. Azaz: szeretnék megszüntetni az emberek a pap identitását. Mindez a II. Vatikáni Zsinat határozatainak félremagyarázásából ered. Mi azonban a kinyilatkoztató Istenre figyelünk és az Ő igéjében keressük az eligazító választ, mondta Pápai Lajos.

PapszentelésKrisztus kiválasztotta a 12 apostolt. Ők Krisztus tanúi, követei, szolgái, akik szolgálata által a népek áldozata kedvessé lesz Isten előtt, megszentelve a Szentlélekben. Krisztus hatalma csak az apostolság által hosszabbodik meg és állandósul. 

Megdöbbenünk a kiválasztáson, ami minden érdem nélkül történik.  A pap által továbbadott üzenet - az evangélium – egész lényegét át kell, hogy járja. Mindez csak a  Jézusba vetett hitben érthető. Az apostoli papság részese leszel testvérem. És mit jelent ez? Jelenvalóvá tenni Jézus Krisztust. Ő próféta, az Atya kinyilatkoztatója, ő a Jó Pásztor, ő az első és egyetlen igazi főpap, aki önként, szeretetből lett értünk vállalt áldozattá. És Krisztus a benne megjelent új papi küldetésbe vonja be apostolait. És ennek leszel részese Te is. Mi a feladat? Jelenvalóvá tenni Krisztust az egyetlen főpapot, aki tanít, aki megszentel, aki a Jó Pásztor.

Az apostoliságért nagy áldozatokat hozott az Egyház és ma is hisszük, hogy enélkül nem tudná befogadni Krisztus egyetlen közvetítését.

Számodra mindez bátorítás: Nem Ti választottatok engem, hanem én választottalak Titeket, mondja az Úr. És felelősség is: Kinyilatkoztassa Bennem a Fiát, ahogy azt Szent Pál is tanítja, mondta Pápai Lajos. 

PapszentelésNem féltem az Egyház jövőjét, mondta a megyéspüspök. Bízom benne, hogy lesznek fiatalok, akik ma is vállalják  a papi hivatást, akik  mernek tanúságot tenni Krisztus mellett.

Végül imádkozott a papokért, hogy valóban Krisztus tanúi legyenek az emberek között. És fiatalokért, hogy legyenek akik a papi hivatás mellett kötelezik el magukat.

A szentmise végén Püspök atya, az egyházmegye kormányzójával, Kaszás Csaba atyával, Brenner József nagypréposttal a Szent Márton oltárnál imádkozott.   

PapszentelésKaszás Csaba Zalaegerszegről származik, ott végezte általános iskola és középiskolai tanulmányait. A Mária Magodolna-templom közösségéhez tartozott.  A szemináriumi éveket Győrben töltötte. 2016-ban, még dr. Veres András szentelte diakónussá. A szokásoknak megfelelően június 29-én, Péter és Pál apostolok ünnepén Szentgotthárd a Jó Pásztor-kápolnánál mutat majd be misét Kaszás Csaba. Újmisésünk Martinus havilapunk júniusi számában is bemutatkozott, amit pdf-ben letölthetnek itt. 

Fotó: Soproni Mónika