Szombathelyi Egyházmegye

Szécshenyi 2020 - Európai Szociális Alap

TE DEUM JÉZUS ISKOLÁJÁBAN, 2017. június 24, Szombathely


DiplomaosztóA Győri Hittudományi Főiskola Szombathelyi Képzési Központja a tanárok, a tanulók, a hozzátartozók és barátok közösségével ünnepelte a tanév befejezését, illetve annak eredményeit június 24-én. 


DiplomaosztóA szombathelyi Sarlós Boldogasszony Székesegyházban, az itt álló püspöki katedra (tanítóhivatal) előtt, a Madonna kápolnában zajlott az ünnepi hálaadás és a diplomaosztó ünnepség. Az ünneplés szorosan kapcsolódott a nap liturgiájához: mely Keresztelő Szent János születésének ünnepe. Dr. Kürnyek Róbert tanulmányi osztályvezető, homíliájában Keresztelő János életéből sokféle párhuzamot állított példának a tanulók elé.  Elsőként az előhírnök szerepet emelte ki, melyet nekünk is fel kell ismernünk a feladataink között. Ezzel összefüggésben a saját csökkenő szerepünkre és Jézus növekvő szerepére mutatott rá. Felhívta a figyelmet Keresztelő János kényelmetlen és fáradságos életére – melyre nekünk is számítanunk kell az evangelizáció munkatársaiként – mely a vértanúságig fokozódott, mivel célját nem cserélte fel egyesek tetszésével. Róbert atya felhívta még a figyelmet az alázatra, mellyel rendelkeznünk kell a magvetésünk sikeréhez: a kinyilatkoztatott igazságok fontosabbak a saját szubjektív véleményünknél. Az sem elegendő, ha a szüleinktől és nagyszüleinktől örökölt vallásos szokások gyűjteménye a keresztény életünk, szükségünk van az imádságra és az igazi vallásosságra. Záró gondolataiban rámutatott arra a szeretet tűzre, melyet csak akkor tudunk továbbadni, ha magunk is bőségesen rendelkezünk vele. A végzős tanulóknak átadott diplomával pedig tanáraink nem lezárják az eddigi munkát, hanem a startvonalra állítanak bennünket - mondta.

DiplomaosztóA homíliát követően közösen mutatták be a szentmiseáldozatot Dr. Németh Norbert szakigazgató, Dr. Pem László, Schauermann János és Dr. Kürnyek Róbert atyák, az iskola közösségével. A szentmisében felcsendült a Te Deum himnusz, mely az egyház legrégibb hálaadó, magasztaló éneke – a IV. századra vezethető vissza. A diplomaosztó ünnepségen Dr. Németh Norbert szakigazgató felhívta a figyelmet a küldetésünkre és a célra (üdvösségünk), melynek elérése az igazi siker. Biztatott mindnyájunkat, hogy a mások kedvéért felvett álarcainkat tegyük le és figyeljünk Jézusra, Ő mit vár tőlünk. A diplomákat „nálad a küldetés” szavakkal adta át.

Az ünnepség után szerény de nagyon barátságos agapé következett, mellyel a végzősök igyekeztek az örömüket és a szeretetüket kifejezni: Csiszár Rita, Godáné Kazári Eszter, Dr. Siposné Ivancsics Evelin, Sudár András. Vendégeinknek és barátainknak köszönjük a részvételt, a beszélgetést és a finomságokat.

DiplomaosztóSzemélyes élményeimet is szeretném megosztani az iskolával és a tanulással kapcsolatban. Mindennapi életemben, munkámban olyan helyekre jutok el és olyan emberekkel vagyok kapcsolatba, akik távol vannak Jézustól és különösen az Egyháztól. Sokszor megszólítanak és tőlem várnak választ, szinte kapaszkodnak belém. Nem vonhatok vállat, hitet, reményt és szeretetet kell adnom, amit én is mások által kapok. E hitnek és szeretetnek egyik forrása ez az iskola, Jézus iskolája a XXI. században: hitelesen, aktuálisan, élően, közvetlenül az apostoli hagyományban gyökerezve. Másik élményem a világ változásaihoz kapcsolódik, melyhez ötödik évtizede alkalmazkodom. A szétmorzsolódó és újonnan alakuló dolgok körforgásában különös stabilitással az élvonalban van jelen Jézus tanítása, mely minden új helyzetben aktuális. Egyben a legextrémebb feladat Jézus követése, hiszen saját magamat kell alakítani – olykor nem is sikerül. Feladatunk, küldetésünk tágabb köre úgy érzem, nem csak a hívőkhöz szól, hanem az Isten képre és hasonlatosságára teremtett emberhez.

Mindenkit szeretettel bíztatok, hogy csatlakozzon e teológiai iskolához, mely a Savária Egyetemi Központtal kooperálva az inkulturáció magas szintjét is műveli, kiváló emberek együttműködését sűríti magába.  

Szöveg és fotó: Sudár András