Szombathelyi Egyházmegye

Szécshenyi 2020 - Európai Szociális Alap

Megkezdte szolgálatát Székely János szombathelyi megyéspüspök

Dr. Székely János megyéspüspöki beiktatása SzombathelyenJúlius 8-án ünnepi szentmise keretében foglalta el Székely János a Szombathelyi Egyházmegye püspöki székét. Isten áldása kísérje új főpásztorunk apostoli munkáját!

Dr. Székely János megyéspüspöki beiktatása SzombathelyenAz egyházmegye híveinek sokasága, meghívott vendégek, közjogi méltóságok, állami és egyházi vezetők, családtagok előtt került sor a beiktatásra. Nagy taps köszöntötte a bevonuláskor Székely Jánost, kifejezve ezzel azt az örömet amit megyéspüspöki szolgálatának kezdete jelent az egyházmegye híveinek. 

A szertartás kezdetén Császár István köszöntötte a megjelenteket. Már  nagyon vártuk ezt a napot, mondta az egyházmegyei kormányzó. Brenner János lelki naplójából vett idézettel köszöntötte Székely Jánost.  

Dr. Székely János megyéspüspöki beiktatása SzombathelyenEzt követően Alberto Bottari de Castello, apostoli nuncius felolvasta a kinevező bullát latinul, majd magyar fordításban is hallhatták a megjelentek.  Ezt követően nuncius atya átadta a pásztorbotot, mint a püspöki hatalom és az egyházkormányzás egyik jelképét Székely Jánosnak. A pápai bulla letölthető word formátumban itt!

A köszöntők következtek. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia nevében Udvardy György pécsi püspök, míg az egyházmegye papsága nevében Brenner József, nagyprépost köszöntötte az új megyéspüspököt. A köszöntések után az egyházmegye papsága az új püspök elé járult és kézfogással fejezte ki tiszteletét, illetve a papszenteléskor tett engedelmességi ígéretét püspöke iránt. 

Dr. Székely János megyéspüspöki beiktatása SzombathelyenA szentbeszédet Székely János, mármint szombathelyi megyéspüspök mondta. Szent II. János Pál pápa a Szombathelyi Egyházmegyét a vértanúk földjének, a szentek földjének nevezte. Ugyanezzel a tisztelettel, kegyelettel, hálával lépek én is ennek az egyházmegyének a földjére. Hálás vagyok azért, hogy Ferenc pápa egy olyan egyházmegye szolgálatát bízta rám ahol a hit, a múlt értékeihez való ragaszkodás, a táj szépsége az ittélőknek - vasiaknak és zalaiaknak - mély embersége ezt a tájat lelkiekben, szellemi értékekben, az életszentség nagy példáiban gazdaggá tette, mondta Székely János.

Dr. Székely János megyéspüspöki beiktatása SzombathelyenA főpásztor kiemelte: „Püspöki szolgálatomban minden erőmmel azon leszek, hogy az egyházmegye lelki megújulását szolgáljam. Európa és benne magyar nemzetünk, sok szempontból egy belső, spirituális válságon megy át. Egyre kevesebb a házasság, egyre kevesebb gyermek születik, egyre több olyan ember van aki alig tud valamiért lelkesedni, valamiért őszintén örülni. Ennek a válságnak a legfőbb oka, hogy sokan a nyugati világban elszakadtak a Teremtőtől, az élet forrásától. Azon leszek, hogy minél többeket segítek vissza ehhez az éltető forráshoz. 

Székely János megyéspüspök szentbeszédét megtekinthetik ide kattintva! 

Dr. Székely János megyéspüspöki beiktatása SzombathelyenA szentmise végén Szent Márton oltáránál imádkozott az egyházmegyéért, majd újra köszöntők következtek. Megyéspüspök atya tiszteletére - aki a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Cigánypasztorációs Bizottságának vezetője is - a cigány himnusz is felhangzott a Székesegyházban.  

A szertartásról készített összefoglalót a Martinus Tv. Ide kattintva nézhetik meg a beszámolót. 

Püspök atyával hosszabb beszélgetést készített a Magyar Katolikus Rádió és a Szombathelyi Televízió. Ezt itt tekinthetik meg.

https://www.youtube.com/embed/HeamLFWfGyc