Szombathelyi Egyházmegye

Személyi változások EgyházmegyénkbenSzemélyi változásokDr. Székely János megyéspüspök az alábbi személyi változásokat rendelte el a Szombathelyi Egyházmegyében. A külön nem jelzett változások 2017. augusztus 10-től hatályosak.


Szerzetesrendbe távozás

Kirner Antal Zoltánt felmentette a celldömölki Nagyboldogasszony Plébánia vezetése alól és elengedte a Szombathelyi Egyházmegyéből, hogy beléphessen a Don Bosco Szaléziak Szent István Magyar Tartományába.


Plébánosi áthelyezés

Németh Zoltán plébánost felmentette a körmendi Szent Erzsébet Plébánia vezetése alól és kinevezte a celldömölki Nagyboldogasszony Plébánia plébánosának.

Kiss László esperesplébánost felmentette a Pákai Plébánia és a Lenti Esperesi Kerület vezetése alól és kinevezte a körmendi Szent Erzsébet Plébánia plébánosának.

Haller László plébánost felmentette az Ikervári Plébánia vezetése alól és kinevezte a Pákai Plébánia plébánosának.

Plébánosi kinevezés

Tóth Andrást felmentette kisegítő lelkészi szolgálata alól és kinevezte az Ikervári Plébánia plébánosának.

Tartományfőnöke kérésére P. Ghie Marsellinus SVD plébánost felmentette a Vasvári Plébánia vezetése alól, és helyére 2017. augusztus 1-jei hatállyal P. Tengan Sebastian SVD-t nevezte ki plébánosnak.

Plébániai kormányzói kinevezés

Porpáczy József plébánost, miután betöltötte 75. életévét, és az Egyházi Törvénykönyvben foglaltaknak megfelelően benyújtotta lemondását, felvette az Egyházmegye nyugdíjas papjai közé, felmentette a Gyöngyösfalui Plébánia vezetése alól és kinevezte ugyanezen plébánia plébániai kormányzójává.

Pete Polgár Mátét felmentette a Szentgotthárdi Plébánián betöltött kápláni szolgálata alól és kinevezte a szombathelyi Szent István király Plébánia plébániai kormányzójává, továbbá a szombathelyi Brenner János Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium iskolalelkészévé és püspöki referensévé.

Császár István egyházmegyei kormányzó 2017. június 1-jei hatállyal dr. Stift Zoltán börtönlelkészt – eddigi megbízatását érintetlenül hagyva – kinevezte a Sorokpolányi Lelkészség kormányzójává.

Kórházlelkészi kinevezés

Takács Andrást felmentette a Lenti Plébánián betöltött kápláni szolgálata alól és kinevezte a zalaegerszegi kórház kórházlelkészévé, és a zalaegerszegi Szűz Mária Szeplőtelen Szíve Plébánia kisegítő lelkészévé.

Kápláni áthelyezés

Tartományfőnöke kérésére P. Szikszay Leopold OFM káplánt 2017. augusztus 1-jei hatállyal felmentette a szombathelyi Szent Erzsébet Ferences Plébánián betöltött kápláni szolgálata alól és kinevezte a zalaegerszegi Jézus Szíve Ferences Plébánia káplánjává.

Tartományfőnöke kérésére P. Varga József Kamill OFM káplánt 2017. augusztus 1-jei hatállyal felmentette a zalaegerszegi Jézus Szíve Ferences Plébánián betöltött kápláni szolgálata alól és kinevezte a szombathelyi Szent Erzsébet Ferences Plébánia káplánjává.

Kápláni kinevezés

Kovács Richárdot felmentette a zalaegerszegi kórházlelkészi megbízatásából és kinevezte a Kőszegi Plébánia káplánjává, valamint megbízta a kőszegi Árpád-házi Szent Margit Oktatási Központ iskolalelkészi feladatainak ellátásával.

Heiter Róbert Gottfried premontrei szerzetest, miután kérelmet intézett a megyéspüspökhöz, hogy a Szombathelyi Egyházmegye papjaként szeretné folytatni szolgálatát, rendi elöljárója engedélyével felmentette a Szombathelyi Főplébánia kisegítő lelkészi megbízatása alól és kinevezte a Szentgotthárdi Plébánia káplánjává.

Kaszás Csaba Richárd újmisét kinevezte a Lenti Plébánia káplánjává.

Tanulmányi szabadság

Bokor Zoltán plébániai kormányzót felmentette a szombathelyi Szent István király Plébánia vezetése, valamint a szombathelyi Brenner János Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium iskolalelkészi és püspöki referensi megbízatása alól és egy évre a római Pápai Magyar Intézetbe küldte, morálteológiai szaklicenciátusának megszerzésére.

 

Püspöki utószó

Kedves Paptestvérek, kedves Hívek!

A feltétlenül szükséges helyezések megtétele során nagyon nagy örömömre szolgált a paptestvérek hiteles papi lelkülete, amellyel elfogadták a rájuk bízott új feladatot. Biztos vagyok abban, hogy Isten mindannyiuk életében bőségesen megjutalmazza, gyümölcsözővé teszi ezt a krisztusi hozzáállást. Továbbra is kérem a paptestvérek és a kedves hívek imáját, segítségét, tanácsait. Segítsen minket a Mindenható és Irgalmas Isten, hogy az Ő örömhírének hiteles tanúi lehessünk a világban!

János püspök