Szombathelyi Egyházmegye

Mária neve napi búcsú Vasváron

Mária búcsú VasváronSzeptember 9-10-én a Szombathelyi Egyházmegye két ismert búcsújáróhelyén - Celldömölkön és Vasváron - is nagy tömegek ünnepeltek. Dr. Székely János megyéspüspök Vasváron mutatta be a búcsúi misét szeptember 10-én, majd részt vett a városi körmeneten. Összefoglalónkban dr. Székely János megyéspüspök szentbeszéde is meghallgatható. 

Mária búcsú VasváronIdén is mindkét napon nagyon sokan jöttek Vasvárra, hogy a helyi hívekkel, az egyházmegye zarándokaival együtt ünnepeljék Máriát.

Szentbeszédében dr. Székely János - utalva az elhangzott olvasmányra - a Szentírás folyamatos olvasására buzdította a híveket. Mint kiemelte: Isten Igéje lélek és élet. Önmagát adta át a szavakban, szívét rejtette az Igébe. Az embernek erre az élő isteni jelenlétre van szüksége. Korunk bajai - pl.a kevés házasság, kevés gyermek - is abból erednek, hogy az emberek eltávolodtak az élet forrásától. Nem engedik,hogy Isten belépjen az életébe. Európa a kereszténységből született, Krisztus éltető forrásából. S addig tud fennmaradni, amíg ebből a forrásból meríteni tudunk, mondta Püspök atya.

Mária búcsú VasváronUtalt a vasvári kegyhely egyik csodatörténetére is, amelynek mélyebb értelmére világított rá. Egy katona, Horváth Ferenc itt nyerte vissza látását, amikor a szentkút forrásából megmosta szemeit. Isten kegyelemének forrása megtanít minket látni. Az ember sokszor vak, hogy meglássa élete értelmét, a fontos dolgokat, mondta Püspök atya, majd hozzátette: ahogy a Szűzanya tiszta szívével látta isteni fiát a jászolban, a kereszt alatt is, igaz lett rá:boldogok a tiszta szívűek,mert meglátják az Istent. A kegyelem kinyithatja a mi szemeinket is, hogy a mi életünk betlehemi jászolában, a mi keresztjeink hordozásakor meglássuk az élő Krisztust.

Püspök atya szentbeszéde meghallgatható itt!

A búcsúi szentmise körmenettel zárult.