Szombathelyi Egyházmegye

Szécshenyi 2020 - Európai Szociális Alap

A teológia a leghasznosabb tudomány - Veni Sancte a Hittanárképzőn

Veni Sancte a Hittanárképző FőiskolánA Győri Hittudományi Főiskola Szombathelyi Képzési Központjában szeptember 9-én nyitotta meg a tanévet Dr. Székely János megyéspüspök. A Brenner Nevelési Központ kápolnájában mutatta be a Veni Sancte szentmisét a tanár atyákkal együtt és 52 hallgatók részvételével. 

Veni Sancte a Hittanárképző FőiskolánA szentmise elején Dr. Németh Norbert szakigazgató köszöntötte a megyéspüspököt az intézményben történt első látogatása alkalmából. Dr. Székely János püspök atya 1997-től a PPKE HTK docense, 2006-tól az Esztergomi Hittudományi Főiskola rektora és tanára volt. Püspök atya maga is vállalt órákat (biblikus kurzust) már ebben a tanévben is a szombathelyi hittanárképzés nagy örömére.

„Az eszményünk a krisztusi ember. Az az ember, akinek az életéhez hozzátartozik a búzaszem példázatának mélysége, - amely ha nem hull a földbe, egyedül marad, de ha földbe hull, elhal, sok termést hoz. Ezt a bő termést kívánom magunknak az új tanévhez!” – mondta a hallgatóknak köszöntőjében Norbert atya.

Veni Sancte a Hittanárképző FőiskolánDr. Székely János a szentmise bevezetőjében felhívta a figyelmet, hogy önmagában nem magától értetődő, hogy a kereszténység a Római Birodalomban el tudott terjedni és az sem magától értetődő, hogy kétezer éve fenn tud maradni. Az első századokban viharos gyorsasággal terjedt el a hitünk. Ez így nem történhetett volna meg, ha nem lett volna az a tapasztalata az apostoli egyháznak, hogy Isten az ő Igéjében egészen kimondta magát, feltárta magát az ember előtt, és ezáltal az emberi életnek valódi célt és értelmet adott. Az induló kereszténységnek több millió vértanúja volt. Több millió boldogabb ember, mint a saját társadalma. Őket is kínálták anyagiakkal, előmenetellel, de nekik nagyobb örömet jelentett a hitük. Mi az ő leszármazottaiknak tartjuk magunkat, ez feladat és felelősség is. Valójában nem mi őrizzük meg a hagyományainkat, hanem azok őriznek meg minket. Azért van teológia, mert Isten Szóvá tette magát, azért művelhetjük ma is a teológiát, mert Isten ma is megszólít minket, a vele való beszéd, az imádság lesz a róla szóló beszéd hitelesítője.

Veni Sancte a Hittanárképző FőiskolánA püspök homíliában arról beszélt, hogy a teológia a leghasznosabb tudomány: nem a GDP szempontjából, hanem az ember életét, végső célját, az üdvösségét érintő szempontból. A hallgatóknak azt véste a szívükbe, hogy „velünk és rajtunk keresztül különlegesen működni akar Jézus Krisztus. Mégpedig a ránk bízottak, az egész egyház és az emberiség javára.”

A szentmise után kezdetét vette az új tanév az első konzultációs hétvégével.

Győri Hittudományi Főiskola Szombathelyi Képzési Központja 24 éve áll a szombathelyi hittanárképzés szolgálatában. Tanárainkkal és elkötelezett munkatársainkkal azon fáradozunk, hogy az Istennel való élő kapcsolatot, a hit elmélyítését, a teológia művelése iránti szeretetet és minél családiasabb légkört tudjunk kialakítani azokban és azok számára, aki a hit-átadás szolgálatába állnak katekétaként, lelkipásztori munkatársként és hittanárként.

A Győri Hittudományi Főiskola Szombathelyi Képzési Központjában 12 oktató dolgozik, és 52 hallgató alapvetően két szakon folytat képzést: Katekéta - és lelkipásztori munkatárs szakon (alapképzés) és hittanár-nevelőtanár szakon, itt mesterképzést is, illetve Hittanár-nevelőtanár osztatlan egy- és kétszakos tanárképzést is működtetünk (nappali és levelező munkarendben) az ELTE Savaria Egyetemi Központjával együttműködve.