Szombathelyi Egyházmegye

Szent Kereszt felmagasztalása búcsút ünnepeltek Sében

Szent Kereszt felmagasztalása ünnep SébenSzent Kereszt felmagasztalásának búcsú ünnepére gyűltek össze a hívek 2017. szeptember 17-én a séi templomban.


Szent Kereszt felmagasztalása ünnep SébenDr. Perger Gyula plébános meghívására a település egykori plébánosa, Molnár János esperes köszöntötte a falu búcsú ünnepén a közösséget. A gyermekek versét követően Sörös István polgármester üdvözölte Esperes urat, számos olyan emléket felidézve, amelyek nagyon kedvesek a mai napig számunkra. János atya 1997 és 2003 között a Szombathely-oladi városrész plébánosaként látta el Sé községet, mint fíliát. Vezetése alatt ünnepeltük templomunk 100. születésnapját, amelyre megújult a templom tornya is. Esperes úr mindig szívén viselte a hitoktatást is, a gyermekeket a Polgármesteri Hivatalban, majd később a Faluházban fogadta. Számos emlékezetes mondása is él még a falubeliekben, ezek közül jó párat felelevenített polgármester úr. Ez is bizonyítja, milyen szép emlékek, mély barátságok fűzik Molnár János esperes urat a séi katolikus közösséghez. Polgármester úr után Gyula atya köszöntötte esperes urat az egyházközség nevében.

Szent Kereszt felmagasztalása ünnep SébenMolnár János atya szentbeszédében a Szent kereszt feltalálásáról és felmagasztalásáról elmélkedett. Emlékeztetett arra, hogy XXIII. János pápa egyesítette ezt a két ünnepet. Szent Ilona buzgólkodása révén találták meg Jézus Krisztus keresztjét, majd 335-ben Nagy Konstantin császár rendelése szerint építették fel a Szent Kereszt bazilikát. A perzsa támadások után eltűnt a kereszt, majd miután visszakerült a jeruzsálemi templomba, eljuttattak belőle az egész világra egy-egy darabot. Ez pedig arra emlékeztet minket, hogy bárhol is legyünk a világon, nekünk magunknak is meg kell dicsőítenünk a keresztet: saját, közéleti, társadalmi életünkben egyaránt.

Örülhetünk annak, hogy egyre több oktatási intézményben kerül fel újra a kereszt az osztálytermek falára. Így történt ez idén, a tanév elején Ajakon is, ahol az 1949-es államosítást követően levették a keresztet, de ezt egy család megőrizte, és így kerülhetett vissza az iskola falára. János atya elmondta: vállalnunk kell a keresztet, ez a jövőnk záloga. Jézus Krisztus keresztje őrizni fogja azokat, akik hűségesek hozzá. Legyen az életünkben bármilyen nehéz helyzet, akár otthonunkban vagy a munkahelyünkön, jusson eszünkbe, hogy a keresztünket vinnünk kell, őrizni, óvni, vigyázni rá és türelemmel viselni. Jézus Krisztus keresztje a nehéz pillanatokon mindig átsegít minket.

A szentmise végén Gyula atya megköszönte János atyának a fáradozását és örömmel jelentette be, hogy a 2017. december 13-ai fatimai engesztelő szentmisén esperes úr ismét ellátogat majd a séi közösséghez, hogy együtt imádkozzon velük magyar hazánkért
és annak lelki megújulásáért.

Szöveg és fotó:Pezenhófer Brigitta