Szombathelyi Egyházmegye

Szécshenyi 2020 - Európai Szociális Alap

A Szombathelyi Egyházmegye Zsinatai - kötetbemutató

A Szombathelyi Egyházmegye ZsinataiA Szombathelyi Egyházmegye Zsinatait feldolgozó és iratanyagait ismertető kötetet mutattak be szeptember 28-án Szombathelyen.

A Szombathelyi Egyházmegye ZsinataiA Szombathelyi Egyházmegyében három zsinatot tartottak az 1777-es alapítás óta. Az elsőt 1821-ben, a másodikat 1927-ben, a harmadikat 1998-ban.

 Az 1821-ben tartott első egyházmegyei gyűlés a jozefinista egyházpolitikával való szakításon túl a társadalom erkölcstelenségével és elvallástalanodásával is szembe akart szállni. Az egyházmegyei gyűlésre az 1822. évi nemzeti zsinatot előkészítő konzultációk részeként került sor: eredményeit – a többi egyházmegye szinódusainak vagy papi gyűléseinek javaslataihoz hasonlóan – felhasználták a nemzeti zsinat határozatainak megfogalmazásakor.

A Szombathelyi Egyházmegye ZsinataiEzt követően csak 1927-ben gyűlt össze az egyházmegye papsága a következő zsinatra, amelynek legfontosabb feladata a trianoni béke után megcsonkított egyházmegye kormányzatának és hitéletének reformja és egy új egyházmegyei törvénykönyv megalkotása volt. Bár a Codex Iuris Canonici tízévenkénti zsinattartást írt elő, a következő évtizedek nem kedveztek a rendelkezés betartásának. Így csak a rendszerváltás után ülhetett össze megint a zsinat 1998-ban.

Az időközben jelentősen megváltozott társadalmi környezet és a II. vatikáni zsinat által elindított egyházi reformok miatt ismét elodázhatatlanná vált az egyházmegye megújítása. A kötetben közölt három zsinat dokumentumainak összegyűjtését és elemzését „A magyar katolikus egyház zsinatai és nagygyűlései 1790-2010” című OTKA program keretében Bakó Balázs, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Savaria Egyetemi Központ oktatója végezte el.

A Szombathelyi Egyházmegye ZsinataiA kötet bemutatóján dr. Székely János megyéspüspök kiemelte: lelkesítő olvasni a könyvet. Kiviláglik belőle, hogy a Szentlélek ma is él és vezeti az Egyházat. Minden igazi reform Bennünk kezdődik. A Szentlélek minket szeretne megújítani. Az Egyház minden igazi megújulása kicsiben: a szívben, a családokban, a kicsi közösségekben indul. Azt kívánom, hogy a könyvnek az olvasása, sorai ebben bátorítson, lelkesítsen mindenkit, emelte ki Székely János.   A kötetet Adriányi Gábor egyháztörténész, nyugalmazott egyetemi tanár ajánlotta a megjelentek figyelmébe.