Szombathelyi Egyházmegye

Szeminarista vendégek a Szent Mihály napi búcsúi szentmisén Bucsuban

Szeminaristák Bucsuban2017. október 1-jén ünnepelte a bucsui egyházközség templomuk búcsúnapját. Az ünnepre Juhos Imre atya vezetésével tizenkét kispap érkezett a győri szemináriumból.

Szeminaristák BucsubanAz ünnepi szentmise elején Dr. Perger Gyula plébános atya köszöntötte a vendégeket. Gyula atya elmondta, hogy a bucsui búcsú mindig rendkívüli alkalom, hiszen már negyedik éve, hogy a Győri Papnevelő Intézet növendékei ellátogatnak a toronyi plébániához tartozó négy községbe. Így ezen a hétvégén a toronyi plébánia egy kis szemináriummá változott át a 12 kispap jelenlétével. Köszönetet mondott a hallgatóknak és elöljárójuknak, hogy megtisztelik a toronyi plébánia községeit.

 

Szeminaristák BucsubanImre atya röviden bemutatta a kispapokat. A három másodéves szeminarista közül Rácz Ágoston a toronyi plébániáról indult, a másik kettő növendék közül az egyikük szombathelyi származású, a másik növendék pedig a mosonmagyaróvári egyházközségből érkezett. A kilenc elsőéves közül öten a Szombathelyi Egyházmegyéhez, négyen pedig a Győri Egyházmegyéhez tartoznak. Közülük hármójukat kérte meg Imre atya, hogy a búcsúi szentmisén hivatásuk történetéről beszéljenek.

Szeminaristák BucsubanElőször Bodorkós Áron, a szombathelyi egyházmegye kispapja, elsőéves hallgató emelkedett szólásra. Elmondta, hogy Zalaegerszegen született, salomvári lakos, a zalaegerszegi Mindszenty Gimnáziumban érettségizett, majd a Pannon Egyetemen fél évig vegyésznek tanult. Hivatásáról elmondta, hogy annak magját még Hencz Ernő atyától kapta, aki az ezüstmiséjén általa elmondott verset félbeszakítva azt mondta: „Áron kövess engem!”, ám ekkor még nem készült papnak. Majd már felnőttként egy kisebb probléma kapcsán kezdett el imádkozni, amely elmélyült benne az idők folyamán. Ekkor tudatosodott benne, hogy pap szeretne lenni.

Szeminaristák BucsubanEzt követően Kelemen Dávid beszélt hivatásáról. Soproni születésű, ahol tíz évvel ezelőtt érettségizett, majd elvégezte a Pécsi Egyetemen a történész szakot. Vallásos családban nőtt fel, és már gyerekkorában érezte elhívatottságát. Az egyetemi évek alatt felerősödtek benne ezek a gondolatok, bekerült egy hívő közösségbe, egyetemi hittanra járt és elvégezte a kántorképző tanfolyamot. Az otthoni egyházközségében is egyre aktívabb szerepet vállalt, testületi tag lett, újra minisztrált, kántorizált. Majd két gyónás utáni elégtételben is azt az evangéliumi szakaszt olvasta: „Nem ti választatok Engem, hanem Én választalak titeket.” Ez a mondat adta a végső indíttatást arra, hogy jelentkezzen a szemináriumba.

Szeminaristák BucsubanHencz Márton a soproni Szent Márton plébániáról indult, szülővárosában érettségizett, majd a Sapientia Egyetemre járt, mint civil hallgató. A felsőoktatásban eltöltött egy év segített neki abban, hogy eldöntse, melyik irányba induljon tovább: Pap vagy szerzetes legyen-e? Ennek érdekében még egy hivatástisztázó műhelyben is részt vett. Végül az egyházmegyés papi hivatás mellett döntött, hogy Isten népének közvetlen szolgája legyen.

Szöveg: Magyar Ákos-Fotó: Magyar Ákos és Hoós Flórián