Szombathelyi Egyházmegye

Gyémántmisés a templomépítő plébános

Dr. Horváth LajosZengett a harang hívó szóval egy szép ünnep estelén július 1-jén a szombathely-szőllősi Jézus Szíve Plébánián. Több száz hívő gyülekezett a templomban hálát adni a Jóistennek nyugdíjas kanonok-plébánosukkal – az egykori püspöki irodaigazgatóval, templomuk építőjével – dr. Horváth Lajos atyával együtt a papi szolgálatban eltöltött 60 évéért.

„Uram, múltamat irgalmadba, jelenemet szeretetedbe, jövőmet gondviselésedbe ajánlom.”

Szőllősi-templomLajos atyát 1957. június 23-án a szombathelyi székesegyházban szentelte pappá 10 kispaptársával együtt Kovács Sándor megyés püspök. A lelkipásztori pálya Letenyén indult, majd ezt követően Lajos atya újabb 9 állomáshelyen bizonyította hűségét és szeretetét Teremtője és a rábízott hívek felé.

Lelkipásztori teendői mellett 1966-ban teológiai doktori címet is szerzett. Különös a Jóisten előrelátása, hogy Lajos atya figyelmét már az egyetemi dolgozatában is a Jézus Szíve tiszteletre irányította”, hogy majd évtizedekkel később Kőszegen plébánosként a Jézus Szíve templomot újítsa fel, 2005-ben pedig immár Szombathelyen legyen irányítója, szíve-lelke a szőllősi Jézus Szíve plébániatemplom megépítésének. E nagy munka mellett a püspöki hivatalban dr. Konkoly István megyés püspök úr, majd dr. Veres András püspök úr mellett az irodaigazgatói feladatokat is ellátta nyugdíjazásáig.

A gyémántmise elején a minisztránsok verssel és virággal köszöntötték a jubilánst. Ezt követően az egyházközség világi elnöke meleg szavakkal méltatta hat évtizedes munkásságát, különös tekintettel a szőllősi templom megépítését. A szentmise szónoka Brenner József nagyprépost úr volt, aki szintén az idén ünnepelte pappá szentelésének 60. évfordulóját.

Lajos atya a szőllősi híveknek az itt eltöltött 12 éve alatt nem csupán új templomot adott az 1944-ben lebombázott – másfél évvel korábban Grősz József püspök által felszentelt – istenháza helyett, de folytatta és megszilárdította elődjei lelki gondozói munkáját a szentségimádásokkal, bensőséges keresztutakkal, tartalmas szentmisékkel és szentbeszédekkel, különféle liturgikus eseményekkel, a minden évben megszervezett plébániai zarándokutakkal, a minisztránsokkal tett kerékpártúrákkal...

Különleges kegyelme a Teremtőnek, hogy dr. Horváth Lajos atya mind az arany-, mind pedig a gyémántmiséjét abban a templomban mondhatta el, amelyet ő épített. Istennek legyen hála érte arany- és gyémánt misés jelmondatával: „Uram, múltamat irgalmadba, jelenemet szeretetedbe, jövőmet gondviselésedbe ajánlom.” (Szent P. Pio)

Szöveg: Lendli Erzsébet