Szombathelyi Egyházmegye

Medjugorjében jártak horvát és magyar zarándokok

Medjugorjei zarándoklat2017. október 20-23. között a Szombathelyi Horvát Kulturális és Vallási Egyesület által szervezett zarándoklatot Medjugorjéba. A zarándokok Horvátzsidány, Kőszeg, Narda, Sé, Szentpéterfa, Szombathely, Und, Csepreg, Zsira, Ólmod települések híveiből tevődtek össze. Volt, aki először járt ezen a zarándokhelyen, de volt, aki immár huszadik alkalommal jött köszönteni Égi Édesanyánkat. Útibeszámoló. 

Medjugorjei zarándoklatSűrű köd nehezítette reggel indulásunkat, de szép lassan verőfényes napsütésben lehetett részünk. A Sibenikben található Mária-szobornál tartottunk pihenőt, majd rövid ima és ének után folytattuk utunkat. Már az esti szentmisén részt tudtunk venni, majd az azt követő lelket gyógyító meditáción, imán, illetve péntek lévén a Szent Kereszt hódolatán. Mind a szentmisét, mind pedig a szertatásokat a számos helyről érkező zarándokok több nyelven – így magyarul is – nyomon követhették.

Szombaton a Krizevác felé vettük az irányt, végigjárva Jézussal és Máriával a Keresztutat.  Egymást segítve, gyönyörű időben, lélekemelő elmélkedésekkel és énekekkel értünk fel a nagy Kereszthez. Az október végi időpont, ahogy minket sem, úgy más helyről érkezett zarándokokat sem tántorított el, hogy csoportban, családjukkal, vagy egymagunkban járják végig a szenvedés és megdicsőülés útját.  Szombaton már délután öt órakor a templomtérre mentünk, ahol tízezer zarándoktestvérünkkel együtt mondhattuk a rózsafűzért, majd vettünk részt a szentmisén, elmélkedtünk a gyógyító ima gondolatain, illetve a Szentségimádás következett, majd a dicsőséges rózsafűzért mondtuk el. Feltöltődve, vidáman tértünk nyugovóra, útközben arról a léleképítő látványról, érzésről beszélgettünk, hogy mennyire jó érzés, hogy ilyen sokan jöttünk össze, és nagyon sok fiatal, kisgyermekes család imádkozik.

Medjugorjei zarándoklatVasárnap a medjugorjei hívek fél tízkor kezdődő szentmiséjén vettünk részt, majd a Jelenések hegyére indultunk. Elimádkoztuk az örvendetes, a fájdalmas, majd a dicsőséges rózsafűzért, és közben pihenőt tartottunk Szűz Mária szobránál. Lábaihoz helyeztük hálánkat, köszönetünket, kéréseinket. Szeretteink, barátaink, jótevőink, egyházközségeink kéréseinek meghallgatásáért is, valamint papi és szerzetesi hivatásokért is fohászkodtunk. Az imák, énekek horvát és magyar nyelven is elhangzottak. Este részt vettünk a szertartásokon, majd visszatérve szállásunkra éjszakába nyúló horvát és magyar dalest vette kezdetét.

Hétfőn reggel indultunk haza, előtte elköszöntünk Szűzanyánktól és nemzeti ünnepünk lévén imádkoztunk hazánkért is.

Trogirban tartottunk hosszabb pihenőt, és indultunk tovább.

Sok mindenkinek tartozunk köszönettel ezzel a zarándokúttal kapcsolatban: két gépkocsivezetőnknek, Pétervári Istvánnak és Doma Gábornak, hogy biztonságos és kényelmes utazást biztosítottak számunkra. Némethné Gertinek és Hergovich Vincének, hogy több évtizeden keresztül nagy hittel és fáradságot nem ismerve szervezik meg az utat. Köszönjük Szalai Mártonnak, aki lelki vezetője volt zarándoklatunknak, hálatelt szívvel gondolunk vissza a keresztútra, a rózsafüzér tizedei közti imákra, énekekre. Mindnyájuk életét a jó Isten áldása kísérje, kérjük Szűzanyánk közbenjárását, hogy még számos alkalommal mondhassuk el együtt imáinkat. Köszönet a résztvevő testvéreknek, hogy mindenben segítettük egymást, hogy a szeretet kézzel fogható jele volt érezhető.

Várjuk 2018. októberét!

 

A Szűzanya 2017. június 25-én ezt üzente:

„ Drága gyermekek! Legyetek az imádság és Isten szeretetének visszfénye mindazok számára, akik távol vannak Istentől és Isten parancsaitól. Gyermekek, legyetek hűségesek és határozottak a megtérésben és dolgozzatok önmagatokon, hogy az életszentség igazság legyen számotokra, és az ima által ösztönözzétek magatokat a jóra, hogy kellemesebb legyen földi életetek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”


Szöveg: Pezenhófer Györgyné