Szombathelyi Egyházmegye

Szent Márton ünnep a Brennerben

Brenner-iskola ünnepeSzent Márton ünnepe ünnep a Brenner-iskola számára is. Idén is megemlékeztek egyházmegyénk védőszentjéről, sőt, műsorral is tisztelegtek a szombathelyi születésű szent előtt.

Brenner-iskola ünnepeSzent Márton életéről szóló színdarabot mutattak be a hagyományokhoz híven 2017. november 9-én a Brenner János Általános Iskola ötödik és hatodik osztályos tanulói a szombathelyi Szent Kvirin templomban. Több mint tíz éves múltra tekint vissza az a szokás, hogy Savaria szülöttének ünnepéhez kapcsolódva iskolánk Irodalmi Színpadának tagjai felelevenítik a szent életét, és korhű jelmezben be is mutatják életének főbb momentumait.

Brenner-iskola ünnepeEnglert Zsolt igazgató úr köszöntőjében nagy örömét fejezte ki, hogy éppen ezen a napon hozták nyilvánosságra, I. Ferenc pápa engedélyezte iskolánk névadójának, egyházmegyénk vértanú papjának, Brenner Jánosnak boldoggá avatását. A bejelentését nagy taps követte. Igazgató úr hozzátette: Brenner Jánosról sem feledkeztünk meg soha – hiszen iskolánk tanulói és pedagógusai reggelente buzgón imádkoznak a boldoggá avatásért – úgy Szent Mártonról sem feledkezünk meg. Minden évben összegyűlik az iskola apraja-nagyja, hogy emlékezzen a Savariában született püspökre, az életében véghezvitt jócselekedeteire.

Brenner-iskola ünnepeA délelőtti előadást az iskola kisdiákjai és a város óvodásai tekintették meg,  délután pedig a harmadik, negyedik évfolyamosoknak, a felső tagozatos és gimnazista diáktársaiknak, szülőknek, meghívott vendégeknek mutatták be a szereplők a misztériumjátékot, amelyben Márton Sulpicius Severus által leírt élettörténetét ismerhettük meg születésétől haláláig. Köszönet a diákok felkészítőinek: Domján Péternének, Morosits Eszternek és Tangl Lászlónénak, akik évről-évre szívügyüknek tekintik az előadás megrendezését. Köszönjük Rátkai Imréné tanárnő munkáját is, aki kántori szolgálatával és a kórus vezetésével járult hozzá a misztériumjáték sikeréhez. Végül, de nem utolsó sorban köszönjük a résztvevő diákoknak, hogy vállalták a szereplést, a szülőknek pedig, hogy támogatták ebben gyermekeiket!

Brenner-iskola ünnepeIskolánk alsó tagozatos diákjai és nevelői 2017. november 8-án a szombathelyi Szent Márton templomban is köszöntötték egyházmegyénk védőszentjét. A kisdiákok lelkesen készültek erre a napra: már hétfőtől szorgosan dolgoztak, hogy saját készítésű lampionjaikkal köszöntsék Szent Márton püspököt. A szentmisét Pete Polgár Máté atya, iskolánk lelki vezetője mutatta be. A gyermekeket Márton példája nyomán a mindennapos imára és a jócselekedetek gyakorlására buzdította. A szentmisét követően lampionos körmenetben hagyták el kisdiákjaink a templomot, majd a Szent Márton kúthoz vonultak lámpásaikkal Szent Márton-dalokat énekelve.

A pénteki lampionos körmeneten illetve a szombati ünnepi szentmisén iskolánk tanulói és pedagógusai is szép számban vettek részt.

Szent Márton legyen a példaképünk a hitben, az imádságban és az ajándékozó szeretetben is!

Szöveg: H.Pezenhófer Brigitta-Fotó: Vámosi Áron, H.Pezenhófer Brigitta