Szombathelyi Egyházmegye

Engesztelés Csehimindszenten

Engesztelés Csehimindszenten2017. november 29-én ismét összegyűltek a hívek a csehimindszenti templomban engesztelésre Mindszenty József bíboros, prímás mielőbbi boldoggá avatásáért.

Engesztelés CsehimindszentenEzúttal azonban nem a hagyományoknak megfelelően zajlottak az események, hiszen a keresztút helyett egy szép és lélekemelő meglepetésben volt a megjelenteknek része. Ugyanis az ajkai Jézus Szíve templom Szent Cecília kórusa látogatott el Csehimindszentre, hogy énekükkel adventi ráhangolódást nyújtsanak a hívő közösségnek. Kövesiné Pasinszky Anna, a kórust alapító és mindmáig vezető karnagy a bevezetőben elmondta, hogy a kórus idén ünnepli fennállásának 30. évfordulóját. Elsősorban egyházközségük liturgikus szolgálatát látják el, de szívesen tesznek eleget különböző meghívásoknak is és közvetítenek magas színvonalú zenei élményt az őket hallgatóknak. A szentmisét megelőző műsorukban a zeneirodalom széles palettáját mutatták be. Így énekeltek gregoriánt, Máriát dicsőítő énekeket, himnuszt, adventi és karácsonyi dalokat, és többek között Bach, Beethoven és Bartók műveket is. Fellépésüket vastapssal jutalmazta a közönség.

Engesztelés CsehimindszentenMajd következett az engesztelő szentmise, melyet Mikolás Attila salomvári plébános atya a bíboros úr boldoggá avatása mellett papi és szerzetesi hivatásokért ajánlott fel. A prédikációban Déri Péter esperes-plébános Mindszenty bíboros 1956-os rádióban elhangzott beszédéről, a főpásztor egyetlen politikainak mondható megnyilvánulásáról beszélt. A szentmise zenei szolgálatát Gerencsér Bence és Gotthárd Dominik kántorok mellett ugyancsak az ajkai Szent Cecília kórus végezte.

Sajnos a szakadó eső miatt ezen a napon a körmenet elmaradt. Ezért a szentmise végén csak a templom falain belül kérhették a hívek a Mennyei Atyát a bíboros úr boldoggá avatásáért és könyöröghettek a Világ Győzelmes Királynőjéhez, hogy adja meg hazánk és a világ valamennyi népének a békét és egyetértést.

„Minden zene célja (...), hogy Isten dicsőségét zengje, és kikapcsolódást nyújtson a lélek számára...” (Johann Sebastian Bach).

Bár ez a novemberi engesztelés több szempontból is eltért a korábbiaktól, azonban a megjelentek mégis szép lelki élményekkel térhettek haza, hiszen a vendég kórus zenéje elérte célját, valóban a Jóisten dicsőségét zengte, hozzájárulva ezzel a hívek adventi felkészüléséhez.

Szöveg: Dr. Kovács Mónika Ph.D.