Szombathelyi Egyházmegye

Karácsonyvárás a Szombathely-Oladi cursillos közösségnél

karácsony várás2017. december 6-án Fernandez Loyd atya volt a szombathelyi oladi cursillo közösség vendége. Mesélt az indiai kereszténységről, és arról, miként ünneplik a távoli országban karácsonyt, Jézus születését.


karácsonyvárásIdei karácsonyváró találkozónkra nagy-nagy várakozással készültünk, hiszen ezen az estén eljött hozzánk Fernandez Loyd atya, aki Indiában született. 2013-ban szentelték pappá, és 2015-től a vasvári Szent Kereszt Felmagasztalása templomban szolgál káplánként.
Loyd atya ezen az estén mesélt nekünk hazájáról, Indiáról, szülőfalujáról, családjáról és arról, hogyan élik meg hazájában a keresztények hitüket, hogyan készülnek a karácsonyra,  hogyan várják a kisded Jézus születését, hogyan ünneplik Karácsony szent ünnepét.
Elbeszéléséből megtudtuk, hogy India 1,5 milliárd lakosából, kb. 40-50 millió a keresztények lélekszáma. Az előbbi számokból jól kitűnik, hogy ha Indiáról beszélünk, akkor egészen más léptékekben kell gondolkodnunk, mint ahogy mi azt megszoktuk, amikor hazánkról beszélünk.
karácsonyvárásIndiában faluként emlegetik azt a települést, amelyben a lakosok száma több 10 000 fő. Loyd atya is egy ilyen 20 000 fős faluban élt, és él ma is a családja. Hárman vannak testvérek, egy nővére és egy öccse van. Édesapja Szaud-Arábiában dolgozott 30 évig, édesanyja pedig az otthoni gazdaságban, virágtermesztéssel foglalkozik. Loyd atya katolikus iskolába járt, Ferences nővérek tanították.
Hallhattuk, hogy Indiában a különböző vallású emberek nagyon elfogadóak egymással és egymás vallásával szemben. Loyd atyának is van sok hindu és muszlim barátja is.
India keresztény Egyháza, élő Egyház, ott a keresztények élik a hitüket. Minden keresztény templomba jár, minden vasárnap van gyóntatás, és mindenki, akit születése után megkereszteltek, minden szentmisén áldozik.  A családok minden este kb. fél órát közösen imádkoznak, ha van kisgyermek a családban az imát a kisgyermek vezeti. Az imának minden családban meg van az időpontja, erre az időpontra a család minden tagja hazaér, hogy aztán közösen imádkozzanak. A vallásgyakorlást nem kell a gyermekeknek tanítani, ők a vallásos családi életbe születnek bele, és számukra a vallásgyakorlás, a hit mindennapokban való megélése természetes. Ezt látják szüleiktől, nagyszüleiktől. A keresztények összetartók, a keresztényeket a családcentrikusság jellemzi.
A szentmisén nincs kántori szolgálat, kórus énekel, a kórus tagok között vannak kisgyermekek és vannak 90 éves nénik is.
karácsonyvárásIndiában a keresztények úgy tartják, hogy az első termés az Istené. Az első gyümölcs, az első zöldség, az első tej az Istené.  Ezeket az adományokat a szentmise felajánlási része alatt az oltár köré helyezik. 10-20 percig is viszik az adományokat, és ez így van minden vasárnapi szentmisén.

A karácsonyvárás is nagyon szép időszak az indiai keresztényeknél. Ott ebben az időszakban nincs hó, nincs hideg. Indiában nincs tél.   Ilyenkor, advent és karácsony idején tavasz van.  Júniustól októberig tart az esős időszak, októbertől februárig van tavasz, majd jön a nyár, amikor nagyon meleg van.  Karácsonyra minden család betlehemet épít a házának az udvarán. A gyerekek közösen vesznek részt a betlehem építésében. December 17-e után a fiatalok házról házra járnak és szállást keresnek a Szent Családnak. Az asszonyok süteményt készítenek és mindenkit megajándékoznak, a hindukat, a muzulmánokat is.  Házaikat kifestik, kitakarítják, jó a hangulat, mindenki érzi, hogy közel a karácsony. Karácsonykor a szentmise előtt egy órán át kórus énekel, a szentmisét a szabadban tartják. Szentmise után a fiatalok összejönnek és táncolnak hajnalig. A karácsonyfa náluk nem fenyőfából készül, az éghajlati sajátosságok miatt náluk nincs fenyőfa.
Találkozónk kötetlen beszélgetési részében kérdésekkel halmoztuk el Loyd atyát, aki fáradhatatlanul válaszolt minden kérdésünkre.
karácsonyvárásNyitott szívvel, nyitott lélekkel hallgattuk Loyd atyát. Mindaz, amit hallottunk, elgondolkodtató és tanulságos számunkra. Imádságos lélekkel gondoltunk és gondolunk a kilométerekben számolva tőlünk oly távol élő indiai keresztény testvéreinkre, akiket egy életre a szívünkbe zártunk.
Szívünkben szeretettel őrizzük ezt az estét és Loyd atya szavait, tanúságtételét.


Szöveg: Molnár Lászlóné, Szombathely Fatimai Szűz Szeplőtelen Szíve templom