Szombathelyi Egyházmegye

Engesztelés Csehimindszenten

Engesztelés CsehimindszentenA 2017-es év utolsó engesztelésére gyűltek össze a hívek december 29-én Csehimindszenten. 

Engesztelés CsehimindszentenA keresztút elmondását követőn a szentmisét Mikolás Attila salomvári plébános atya Mindszenty József bíboros úr boldoggá avatása mellett papi és szerzetesi hivatásokért ajánlotta fel. A prédikációban Déri Péter esperes-plébános a bíboros úr életének megpróbáltatásait felidézve felhívta a figyelmet arra, hogy saját életünk nehézségei közepette is rá kell hagyatkoznunk a Jóisten gondviselő szeretetére.

„Nincsen hiába elmondott imádság!” (Szent XXIII. János pápa).

 Engesztelés CsehimindszentenAz év végéhez közeledve a szentmisében hálát adtunk azért, hogy az elmúlt 12 hónapban összegyűlhettünk és engesztelhettünk, bízva abban, hogy imáink meghallgatásra találnak. Sajnos a zord időjárás miatt a körmenet ezen a napon is elmaradt, így a szentmise végén a templom falain belül kértük a Mennyei Atyát a bíboros úr boldoggá avatásáért és könyörögtünk a Világ Győzelmes Királynőjéhez, hogy adja meg hazánk és a világ valamennyi népének a békét és egyetértést.

Szöveg: Dr. Kovács Mónika Ph.D. – Fotó: Déri Zsófia