Szombathelyi Egyházmegye

Készüljünk EGYÜTT Brenner János boldoggá avatására - Februári imaszándék

17-a-harom-fiatal-papszulei-koreben-1956-aprilis-2Készüljünk Brenner János boldoggá avatására az elkövetkező hónapokban! A februári hónapot szenteljük annak a gondolatnak, hogy Brenner János életszentsége és életáldozata mögött ott áll az ő mélyen hívő, imádságos, szeretettel teli családja. Dr. Székely János megyéspüspök gondolatai. Részlet a Brenner János vértanú boldoggá avatása alkalmából készült körlevélből.


Brenner János édesapja – Brenner József – minden nap részt vett Szentmisén, minden nap elimádkozta a rózsafüzért. Bátran megvallotta a hitét egy olyan korban is, amikor ez egyáltalán nem volt előnyös. Gyakran olvasott fel vallásos könyvekből a fiainak. Otthon a család minden este együtt imádkozott. Elsőpénteken együtt mentek gyónni. Az édesanya, Wranovich Julianna, nyugodt, kedves, szeretetet sugárzó személyiség volt. Igen gyakran segítette a szegényebb családokat, különösen a sokgyermekeseket, olyankor is, amikor ők maguk sem bővelkedtek. A gyermekek, közeli ismerősök nem emlékeznek a szülők között egyetlen veszekedésre, szóváltásra sem. Így valósulhatott meg az a csoda, hogy mindhárom fiúból pap lett!

Vannak-e még ilyen családjaink? Vannak-e még olyan családok, ahol az édesapa a „család papja”, aki odafigyel a fiai lelki-szellemi fejlődésére, és példát ad nekik a hitvalló életével? Vannak-e még olyan családok, ahol a szülők között mindig békesség, jókedv és szeretet uralkodik, ahol szülők és gyermekek együtt mennek gyónni, ahol segítik a szegényt?

Február hónapban törekedjünk arra, hogy a szülők minden este együtt imádkozzanak gyermekeikkel! Az esperesi kerületek hívei jöjjenek össze, és imádkozzanak különlegesen azért, hogy a családjaink az élet és a szeretet bölcsői lehessenek a gyermekek számára, a hit és az imádság helyei, ahol Isten szeretetét és jelenlétét is megtapasztalhatják a gyermekek!

A szülők a hónap folyamán legalább egy estén beszélgessenek egymással arról, hogy melyikük mit tudna tenni azért, hogy a házasságuk még szeretettel telibb legyen.