Szombathelyi Egyházmegye

Isteni irgalmasság vasárnapját ünnepelték Zalaegerszegen

Isteni irgalmasság vasárnapjaAz Isteni Irgalmasság vasárnapján, 2018. április 08-án délelőtt a Zala Megyei Szent Rafael Kórház kápolnájában búcsúi szentmisére gyűlt össze a kórház dolgozóinak és betegeinek hívő közössége. A szentmisét Dr. Székely János megyéspüspök atya mutatta be, a zenei szolgálatot pedig a gellénházi Orchidea női kamarakórus végezte Kincses Ildikó karnagy vezetésével. 

Isteni irgalmasság vasárnapjaPüspök atya prédikációjában az előrehaladott életkor és a betegségek okozta szenvedésekről beszélt, melyek lényegében az emberi élet megkoronázását hordozhatják magukban. Ugyanis soha olyan közel nem hajol hozzánk a Jóisten, mint a szenvedés óráiban, így vigasztalását megtapasztalhatjuk, ha élő hittel fordulunk felé és lelkünkbe fogadjuk kegyelmi ajándékait. A kórház kápolnája ehhez nyújt segítséget, mivel a megnyugvás és elcsendesedés helyszíne lehet, ahol a felséges Isten és a szenvedő ember egymásra találhat. A betegeket gyógyító, ápoló kórházi dolgozók pedig az Isten szemével kell, hogy lássák; szívével kell, hogy szeressék a rábízottakat. Hiszen az idős, sokszor testi és szellemi erejének megfogyatkozásában szenvedő ember teljes földi életének értékét, szépségét kell munkájuk során minden pillanatban szem előtt tartaniuk.

Isteni irgalmasság vasárnapjaA szentmise végén Takács András kórházlelkész atya bemutatta a kápolnába tervezett keresztút első, már elkészült stációját, melynek teljes költségéhez kérte a jelenlévők anyagi támogatását, egy-egy stáció „örökbefogadását”. Örömünkre szolgált, hogy a szentmisét követően rövid időn belül valamennyi stáció gazdára talált, így hamarosan újabb szép értékkel gyarapodhat kórházunk kápolnája.

Köszönjük Püspök atya bátorító, vigasztaló szavait, melyekkel lélekben gazdagodhattunk és ezek a lelki ajándékok elkísérnek majd bennünket mindennapi életünk testi és lelki megpróbáltatásaiban is!

Szöveg: Dr. Kovács Mónika Ph.D.