Szombathelyi Egyházmegye

Április 19-én helyezik örök nyugalomra Sill Aba atyát

sillabaInformációk Sill Aba atya temetéséről - A szombathelyi Szent Erzsébet - Ferences - Plébánia közleménye.

Aba atya 1925. augusztus 12-én született Csallóközcsütörtökön. 1941-ben lépett be a Ferences Rendbe. 1950-ben szentelték pappá Szombathelyen, majd a szerzetesrendek feloszlatása után a Szombathelyi Egyházmegyében szolgálta papként a híveket Körmenden, Egerváron, Nagypáliban, Táplánszentkereszten, Tanakajdon. 1956-tól az egyházmegyében központi szolgálatokra kapott megbízást, így volt szentszéki jegyző, az egyházmegyei könyvtár igazgatója, szentszéki kötelékvédő, esperes, főiskolai tanár. Lelkipásztori szolgálatait ezekben az években Szombathelyen lelkészként, Táplánszentkereszten és Tanakajdon plébánosként végezte. 1986-ban a szombathelyi székesegyház plébánosa lett. A szerzetesrendek újraindulásakor 1989-ben, innen tért vissza a rendi keretbe. A szombathelyi kolostor házfőnöke és a Szent Erzsébet plébánia plébánosa lett. 1990-től 1993-ig a Szűz Máriáról Nevezett Ferences Rendtartomány tartományfőnöke. Életének utolsó évtizedében, mint lelkipásztor tevékenykedett Szombathelyen, szinte mindvégig aktív szellemi életet élve.

Temetése: 2018. április 19-én, csütörtökön 16.00 órakor lesz szentmise keretében, a Szombathelyi Szent Erzsébet Ferences Templomban és az ottani kriptában helyezzük örök nyugalomra.

A kriptába való temetés miatt, kérjük a testvéreket, hogy virágot ne hozzanak, a virágra szánt pénzt ki-ki a templom díszítésére, és az utána lévő álló fogadásra tudja a perselybe bedobni.