Szombathelyi Egyházmegye

Ne féljünk hitünket megvallani! - Szent Kvirin püspökre emlékeztek Szombathelyen

Szent Kvirin búcsú2018. június 10-én Szent Kvirin püspökre emlékeztek Szombathelyen. A szalézi templomban - melynek védőszentje a Savariában vértanú halált halt püspök – búcsúi szentmisét tartottak. 

Szent Kvirin búcsúKvirin (latinul: Ouirinus) Siscia  püspöke volt. Szenvedéstörténete, melyet nem sokkal halála után írtak, elbeszéli, hogy a Diocletianus-féle üldözésben fogták el. Határozottan szembeszegült a parancsnak, hogy áldozzon a birodalom isteneinek, ezért megvesszőzték és bebörtönözték. A börtönben megtérítette az őrt, Marcellust. Három nappal később Alsó-Pannónia kormányzója elé állították, aki Savariába, ma Szombathely, vitette, s mivel nem tudta rávenni a hittagadásra, malomkövet kötöttek a nyakára és a Sibaris, ma Perint patakba dobták. A keresztények kiemelték és magukhoz vették szent testét, és a Scarbantia, ma Sopron, felé vezető kapu közelében temették el.Perének írásos anyaga megmaradt a vértanúaktákban és ma már ismerhető minden részlet a tárgyalásról, Kvirin helytállásáról.

A 4. század végén Kvirin ereklyéit Rómába vitték, és a Via Appián a Szent Sebestyén-bazilika mögött helyezték el. 

Szent Kvirin búcsú1929-ben a Szombathelyre betelepülő szaléziakra bízta Mikes János szombathelyi megyéspüspök, hogy elevenítsék fel Szent Kvirin vértanú emlékét és szunnyadófélben lévő tiszteletét. Egyik első lépésük volt, hogy az 1938-ban felszentelt templomuk védőszentjének Szent Kvirint választották. A szerzetesek ma is hűen ápolják Szent Kvirin tiszteletét. Ennek egyik alkalma minden évben a szent halálának napján illetve ahhoz közel eső vasárnap egy nagyszabású ünnepség megrendezése.

Szent Kvirin búcsú2018. június 10-én e jeles alkalomból gyűltek össze a hívek a Szent Kvirin-templomban. Ezen a búcsúi szentmisén megemlékeztek a templom felszentelésének 80 éves évfordulójáról, a korábban plébánosi feladatokat ellátó Baji János szalézi atya pappá szentelésének 60 éves évfordulójáról is. 

A szentbeszédet Brenner József nagyprépost mondta, aki korábban hosszú éveken át itt szolgált káplánként és akinek vértanú öccsét, Brenner Jánost, a templom kriptájában temették el 1957-ben. József atya szentbeszédében felidézte Szent Kvirin alakját és példaként állította a hívek elé. Tartsunk ki a hitben, ne féljünk tanúságot tenni Krisztusról!-mondta József atya, utalva Kvirin püspök bátor helyállására. Mert az Isten csak akkor fog segíteni bennünket, ha megvalljuk őt és kitartunk mellette. 

Szent Kvirin búcsúFelidézte papi szolgálatának azon éveit, amikor ő is itt szolgált káplánként és beszélt a templom építésének körülményeiről. Szentbeszédében köszöntötte Baji János atyát, aki pappá szentelésének 60 éves évfordulóját ünnepli. A papság hivatás, amely kegyelem és titok. Az Isten titka és a meghívott titka, idézte Szent II. János Pál pápa gondolatait József atya. Senki nem vállalhatja magára a papságot, csak ha az Isten hívja. Kiemelte: nehéz időkben vállalta János atya a papi hivatást. Csak azért tudtak papok maradni, mert az Isten kegyelme velük volt.  

Szent Kvirin ünnepÉs ki a pap? – tette fel a kérdést József atya. Három gondolatot idézett. A papok felgyújtják az emberek lelkében a hitet. Emellett gondoskodnak a hívekről és olyanok mint a Jó pásztorok: mindig a hívekkel vannak, osztoznak sorsukban. 

Brenner József hangsúlyozta: fontos, hogy a hívek szüntelenül imádkozzanak papi hivatásokért. 

Brenner József nagyprépost ünnepi szentbeszédét meghallgathatják itt. 

Szent Kvirin ünnepA szentmise végén Brenner József atya megáldotta a templom kórusának új üvegablakait. A szertartás Baji János atya gyémántmisésé áldásával ért véget.

Az ünnepség délután 3 órakor az Óperint utcai hídnál folytatódik, beszéddel és koszorúzással.