Szombathelyi Egyházmegye

Szécshenyi 2020 - Európai Szociális Alap

Területi, szervezeti és személyi változások a Szombathelyi Egyházmegyében

Személyi változásokDr. Székely János megyéspüspök 2018. július 1-ei  hatállyal az alábbi változásokat rendelte el a Szombathelyi Egyházmegyében. 

2018. július 1-jétől hatályos dispozíciók

Templomigazgatóság alapítása 

·        A kőszegi Rózsafüzér Királynője, és a zalaegerszegi Szent Kereszt Templomigazgatóság megalapítása, az említett városok zárdatemplomaiban. 

Területi átrendezés 

·        A Lasztonyai és Bázakerettyei Fíliális Egyházközséget az Pákai Plébániáról a Letenyei Plébániához csatolom. 

·        A Szombathelyi Szent Kereszt fíliális egyházközséget elcsatolva a Székesegyházi Főplébániától ismételten lelkészségi rangra emelem.

 

Plébánosi kinevezés 

·        Aigner Géza atyát Répcelaki Plébániáról a Letenyei Plébániára küldöm,

·        utódja Szakál Szilárd, a Gércei Plébánia eddigi kisegítő lelkésze lesz.

·        Varju Gábor székesegyházi káplánt plébános helyettesi minőségben a Gércei Plébániára küldöm Balassi István plébános mellé, sitkei lakhellyel. 

·        Horváth József atyát a Szombathelyi Szent Kereszt Lelkészség lelkészévé nevezem ki.

 

Kápláni kinevezés 

·        Tóth János atyát a Zalaegerszegi Szent Mária Magdolna Plébániáról a Letenyei Plébániára küldöm kápláni beosztásban 

 

2018. augusztus 1-jétől hatályos dispozíciók: 

Pasztorális Helynöki, Plébánosi, Plébános helyettesi, Egyetemi Lelkészi és Iskolalelkészi kinevezés 

·        2018. augusztus 1-jétől az alábbi rendelkezéseket hoztam:

PASZTORÁLIS HELYNÖKI, PLÉBÁNOSI, PLÉBÁNOS HELYETTESI ÉS
ISKOLALELKÉSZI KINEVEZÉSEK

·        Dr. Németh Norbert atyát kinevezem a Szombathelyi Egyházmegye pasztorális helynökévé, felmentve a II. János Pál Katolikus Szakkollégium igazgatói szolgálata alól, és - érintetlenül hagyva egyetemi lelkészi valamint a GYHF Szombathelyi Képzési Központjának szakigazgatói feladatkörét és teológiai tanári megbízatását - kinevezem a II. János Pál Katolikus Szakkollégium spirituálisává.

·        Dr. Martos Levente Balázs atya - befejezve a Győri Szeminárium prefektusi megbízatását - visszatér Szombathelyre, és teológiai tanári feladatkörén túl a Szombathelyi Egyházmegye Felnőttképzési Püspöki Referensévé nevezem ki, mindemellett a Székesegyház lelkipásztori feladataiba is besegít.

·        Wimmer Rolandot - megtartva a sárvári Szent Miklós Plébánia plébánosi megbiztatásában - kinevezem a sárvári Szent László Plébánia vezetőjévé, valamint a helyi katolikus oktatási központ iskolalelkészévé.

·        Segítségére Bokor Zoltán eddigi római ösztöndíjasunkat küldöm a sárvári Szent László Plébániára, plébános helyettesi minőségben.

·        Orbán István kanonok urat - köszönetnyilvánításom mellett - felveszem az egyházmegyei nyugdíjasai közé. Kanonok úr továbbra is a sárvári Szent László Plébánián fog élni, kisegítést vállalva a plébánián.

·        Ifj. Molnár János atyát a zalaegerszegi Szűz Mária Szeplőtelen Szíve Plébánia plébániai kormányzójává nevezem ki,

·        elődjét, Dr. Kürnyek Róbert atyát a zalaegerszegi Szent Kereszt Templomigazgatóság templomigazgatójává nevezem ki, egyúttal megbízom a Mindszenty József Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium iskolalelkészi feladatainak ellátásával is.

·        Kovács Richárd atyát a kőszegi Rózsafüzér Királynője Templomigazgatóság templomigazgatójává valamint iskolalelkésszé nevezem ki a kőszegi Árpád-házi Szent Margit Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium számára.

 

Kápláni kinevezés 

·        Böjti Balázs jánosházai káplánt Körmendre,

·        Kaszás Csaba atyát a Lenti Plébániáról Jánosházára küldöm kápláni minőségben. A Lenti Plébánia kápláni státusza betöltetlen marad. 

Tanulmányi szabadság 

·        Óra Krisztián körmendi káplánt Rómába küldöm tanulmányainak folytatására. 

Pasztorális Gyakorlat

·        Bejczi Bence papnövendéket a Pákai Plébániára küldöm pasztorációs gyakorlatra

Bóka Balázs papnövendéket Celldömölkre küldöm a Collegium Germanicum et Hungaricum képzési rendje szerinti egy éves pasztorációs gyakorlatra

Exkardinálás 

Kálinger Rolandot kérésére elengedtem a Szombathelyi Egyházmegyéből a Katonai Ordinariátus szolgálatára.