Szombathelyi Egyházmegye

Szécshenyi 2020 - Európai Regionális Fejlesztési Alap

Pótfelvételit hirdet a Győri Hittudományi Főiskola Szombathelyi Képzési Központja

PótfelvételiPótfelvételit hirdet a Győri Hittudományi Főiskola Szombathelyi Képzési Központja. Részletek a bejegyzés további részében. 

GYŐRI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA SZOMBATHELYI KÉPZÉSI
KÖZPONTJÁNAK PÓTFELVÉTELI HIRDETMÉNYE
A 2018/2019-ES TANÉVRE


Szeretettel várja a Győri Hittudományi Főiskola Szombathelyi Képzési Központja az érdeklődőket az alábbi képzésekre:

Osztatlan egyszakos - Hittanár-nevelőtanár (10 félév nappali és levelező tagozaton. Óvodapedagógusi, tanítói végzettséggel 5 félév; tanári, gyógypedagógusi végzettséggel 4 félév; teológus végzettséggel 2 félév alatt elvégezhető.)

Alapszak - Katekéta – és lelkipásztori munkatárs (BA 6 félév)

                        Jelentkezési határidő: 2018. augusztus 15. (12 óra)

     Pótfelvételi időpontja: 2018. augusztus 24. 9 óra, helye: 9700 Szombathely, Szily János u. 3.

A képzések állami ösztöndíjas és önköltséges formában indulnak.

További részletek az alábbi elérhetőségeken:
GYHF Szombathelyi Képzési Központ
9700 Szombathely, Szily János u. 3. Web: www.gyhf.hu E-mail:
Tel: +36 30 75 66 598

FELVÉTELI VIZSGA MÓDJA ÉS TARTLMA: ÍRÁSBELI + SZÓBELI

            A írásbeli teszten a jelentkezőknek bibliaismereti, egyháztörténeti, a katolikus egyház hitre és erkölcsre vonatkozó tanításával, valamint a liturgiával kapcsolatos kérdésekre kell válaszolniuk.

            A szóbeli felvételi kb. 15 perces beszélgetés, amelynek célja a személyi alkalmasság felmérése, valamint a jelentkező egyházi elkötelezettségének, a hitéleti szak iránti motivációjának megismerése.

            Az írásbeli felvételi kérdései a Szent István Társulat Hittankönyvei (9-12. osztály) tartalmára támaszkodnak
            Székely János: Bibliaismeret. Hittankönyv a középiskolák 9. osztálya számára, Szent István Társulat, Budapest, 2014.
            Nemes György – Nemes Rita – Gőcze Iván: Egyháztörténelem. Hittankönyv a középiskolák 10. osztálya számára, Szent István Társulat, Budapest, 2012.
            Nemes György – Nemes Rita – Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan. Hittankönyv a középiskolák 11. osztálya számára, Szent István Társulat, Budapest, 2011.
            Pákozdi István – Illésy Mária – Gallya Lászlóné: Liturgika és alapvető hittan. Hittankönyv a középiskolák 12. osztálya számára, Szent István Társulat, Budapest, 2012.

            További ajánlott irodalom:
            Hitünk és életünk, Szent István Társulat, Budapest, 2010.
            A Katolikus Egyház Katekizmusa, Szent István Kézikönyvek 6., Szent István Társulat, Budapest, 2002.