Szombathelyi Egyházmegye

Aranymise Nádasdon

Aranymise2018. június 24-én mutatta be hálaadó szentmiséjét Takács László atya Nádason, pappá szentelésének 50. évfordulóján.

Aranymise"Mindig megható élmény az olyan, amiből csak egyet tartogat az ember számára a Sors. A papi szolgálat eseményei között az érzelmek egyik legmagasabb fokán álló az aranymise. Talán mert a hűség, a kitartás és a szeretet hordozója. Ötven év. Fél évszázad. Papi szolgálatban.

Takács László József nádasdi plébános atya, pappá szentelésének fél évszázados évfordulóján - a hivatásért, az elmúlt évtizedek kegyelmeiért - hálaadó szentmisét mutatott be a nádasdi plébániatemplomban 2018. június 24-én. A hálaadó szentmiséhez szeretettel és tisztelettel csatlakoztak családtagjai, a települések vezetői és nem utolsó sorban hívei. Megtisztelte jelenlétével és velünk imádkozott a helyi Evangélikus Gyülekezet lelkésze, képviselői és hívei.

Az evangéliumot jubiláns plébánosunk testvére, dr. Takács Gyula plébános atya olvasta. Dr. Székely János megyéspüspök személyre szóló köszöntő levelét illetve az igehirdetést Kiss Lászlótól, az Őrségi Esperesi Kerület esperesétől hallhatták az egybegyűltek.

AranymiseA szentmise végeztével a templomkertben  hálás és lelkes fiatalok sokasága meghatódva közeledett búzakalásszal kezében a jubiláns plébános felé. A fiatalok szívet-lelket melengető „meglepetés-ajándékát” kézfogással és szeretettől sugárzó mosollyal viszonozta.

Hálával  tartozunk a Mindenhatónak, hogy ilyen lelki atyát vezérelt hozzánk.

A Szent kereszt feltalálása tiszteletére szentelt templomunk társvédőszentjei, Szent Márton és Boldog Batthyány-Strattman László   erősítsék meg papi szolgálatában, kísérjék kitüntetett figyelemmel további egyházi szolgálatát, és adjanak erőt, egészséget, türelmet.  Felelősségteljes hivatását kísérje a Jó Isten bőséges áldása és a Szűzanya oltalmazó szeretete."