Szombathelyi Egyházmegye

Engesztelés Mindszenty bíboros szülőfalujában

Engesztelés2018. június 29-én is megtartottuk szokásos engesztelésünket Csehimindszenten, amit Mindszenty hercegprímás mielőbbi boldoggáavatásáért ajánlottunk fel. 

Ebben a hónapban hálát adtunk a fölséges Istennek, hogy meghallgatta a kéréseinket és adott új hivatásokat az egyházmegye számára, akik ősszel elkezdik majd a szemináriumot. Imádkoztunk papjainkért is, hogy legyen erejük a kor kihívásaival felvenni a küzdelmet és az evangélium tanítása szerint vezessék a rájuk bízottakat.

       Engesztelés  A szentmisét Déri Péter esperes-plébános mutatta be, aki folytatta Mindszenty atya életét bemutató beszédsorozatát. Ezen alkalommal a bíboros Amerikai Nagykövetségről való eltávolításáról és a száműzetés első napjairól elmélkedtünk. Péter atya elmondta, hogy VI. Pál pápa milyen nagy tisztelettel és szeretettel fogadta Mindszenty bíborost, és hogy a figyelmesség gesztusaival mennyire elhalmozta.

         Péter atya a szentmise végén hirdette, hogy a következő hónapban lesz pontosan 6 éve, hogy elkezdték az engeszteléseket és ezen alkalomból a helyi és a megyei önkormányzat közösen csináltatott egy Mindszenty bíborost ábrázoló zászlót, amit a szentmise elején megáldanak és elhelyeznek a templomban. 

Fotó és cikk: Papp Balázs