Szombathelyi Egyházmegye

A Csehimindszenti Plébánia zarándoklata

A Csehimindszenti Plébánia zarándoklataA hagyományoknak megfelelően augusztus első szombatján a Csehimindszenti Plébánia hívei Déri Péter esperes-plébános vezetésével zarándoklaton vettek részt.

Csehimindszenti Plébánia zarándoklataÚti célunk a Bakonyban található csatkai Mária kegyhely, illetve Zirc volt. Csatkán az érkezést követően először a Szűzanyát köszöntöttük énekeinkkel, imáinkkal.

Oh, Megváltónk Szűz dajkája
Hitünk márványkő bástyája,
Bizony hisszük csudatévő hatalmadat, 
Reméljük is könyörgő irgalmadat.

Ha nem látjuk itt színedet, 
Érezzük szeretetedet,
Dicsérjük itt legkegyesebb szent Urunkat 
Veled együtt legédesebb Jézusunkat.

Nem kívánunk tetőled mást,
Csak adj ránk anyai áldást, 
Kegyelmesen az egekből tekints reánk,
Úgy bocsáss el e Szent helyről Édesanyánk. Ámen.
(Weisz János OFM: Csatka Története)

A köszöntés után a kegyhely gondnoka röviden bemutatta nekünk az itt található kápolnát és a Szentkút történetét, melynek lényegében három fontos vonatkozása emelhető ki. Az első, hogy a kápolna helyét maga a Boldogságos Szűz Mária jelölte ki, amikor 1862-ben megjelent itt egy remetének, majd az adakozásból történt építkezést követően 1864. szeptember 08-án szentelték fel a kápolnát a Szeplőtelen Fogantatás tiszteletére. Az oltár felett helyezkedik el a 3 méter magas kegyszobor, melynek érdekessége, hogy öltöztethető. A világ minden tájáról érkező búcsújáró hívek adományainak köszönhetően mostanra mintegy 140 szebbnél szebb öltözéke van a Szűzanyának, melyeket részben a kápolna falaira kiállítva, részben pedig a sekrestyében megcsodálhattunk. A kegyhely második említésre méltó jellegzetessége, hogy 1861-től napjainkig nyúlóan remeték éltek a kápolnát körülölelő erdőkben, akik őrizték a szent helyet, gondozták a Szentkút környezetét és segítették az ide érkező zarándokokat. Végezetül a harmadik értéke a helynek maga a Szentkút, mely gyógyító erejű forrásvízzel bír.  Az első gyógyulás 1792-ben történt, amikor egy vak ember a forrás vizében megmosakodva visszanyerte a látását, azóta ezt még számos főként szemészeti és mozgásszervi betegségből történő csodás gyógyulás követte.

Csehimindszenti Plébánia zarándoklataA kápolnában bemutatott szentmisében Déri Péter atya elsősorban a lelki gyógyulás értékére hívta fel a figyelmünket, melyet a Szűzanya közbenjárása által nyerhetünk el. Életünk küzdelmeiben gyakran úgy érezzük, hogy elbukunk, nincs tovább; azonban nem szabad szem elől tévesztenünk azt sohasem, hogy mindig van kihez fordulnunk, aki édesanyai szeretettel meghallgatja imáinkat, kéréseinket és továbbítja azokat Szentfiának. Hiszen a kereszthalált megelőzően elhangzott: „Asszony, íme a te fiad!... Íme, a te anyád!” (Jn 19, 26-27). A Szűzanyának tehát gondja van reánk, a legnagyobb szükségünk idején számtalan kegyelmet közvetít számunkra, melyek segítségével lelki sebeink begyógyulnak és képessé válunk földi életünk keresztjeinek hordozására. Mindennek elnyeréséhez azonban szükséges az élő hit és a gyakori ima, mivel „... Az imádkozó ember jobban megérti, hogy mi az Isten akarata, és imádságban kapja meg az erőt ahhoz, hogy meg is tegye, amit Isten akar.” (Szent II. János Pál pápa).

Csehimindszenti Plébánia zarándoklataA szentmisét követően megebédeltünk, majd rövid pihenést követően lehetőségünk adódott a Szentkút környékének bejárására, a csodatévő forrás vizének megkóstolására, melyből az itthon maradottaknak még vihettünk is. A kegyhelyről távozva a családok keresztútját imádkoztuk, így gondolva a szívünkben magunkkal hozott élő és elhunyt családtagjainkra. A délutáni melegben az erdőben nem tűnt egyszerűnek, hogy feljussunk a keresztút utolsó állomásáig, azonban a fizikai megpróbáltatásokon könnyedén átlendített bennünket a közös ének, ima és elmélkedés szépsége és öröme.

Csehimindszenti Plébánia zarándoklataMajd folytattuk utunkat zarándoklatunk következő állomása, a Zirci Ciszterci Apátság felé. Zircen először gyönyörködtünk a látogatóközpont díszudvarának szépségében, majd egy idegenvezető bemutatta nekünk Magyarország egyik legszebb barokk épületét. Megismertük az apátsági templom történetét, freskóinak és aranyozott szobrainak sokszor hányattatott sorsát, továbbá bepillantást nyerhettünk a ciszterci rend életébe. Zarándoklatunk lezárásaként pedig lehetőségünk adódott a Zirci Apátsági Manufaktúra kézműves söreinek megkóstolására és a sörkészítés rejtelmeinek elsajátítására is.

A koraesti órákban fáradtan, de ugyanakkor kegyelmekkel eltelve érkeztünk haza zarándokutunkról. Mindenekelőtt hálával tartozunk a Jóistennek a szép és lelki élményekben rendkívül gazdag napért. Továbbá köszönet illeti Déri Péter atyát és segítőit Rácz Ágoston kispapot és Gerencsér Bence kántorunkat, hogy munkájukkal emlékezetessé tették számunkra az együtt töltött órákat.

 

                                                                                                         Dr. Kovács Mónika Ph.D.