Szombathelyi Egyházmegye

Elsőáldozás Zalaegerszegen a Kertvárosi templomban

Elsőáldozás2018. október 7-én közel 50 általános iskolás részesült első alkalommal a szentáldozásban Zalaegerszegen a Kertvárosi templomban. 

ElsőáldozásNem elég csak tanulni róla, táplálkozni is kell vele!

Jézus nem csak információ, nem csupán egy régmúltban élt tanító, hanem Isten, aki ma is él, éltet, táplál.

Belőle részesültek a kertváros legifjabb áldozókorú gyermekei. 

Három év hittantanulás után, rendszeres templomba járást követően érhetett meg az a közel 50, általános iskola 4. osztályos korú fiatal, akik vasárnap első alkalommal vehették magukhoz a szentségi Jézust.

Már pénteken megvolt az első szentgyónási alkalom, amikor lélekben is felkészültek a diákok Jézus vételére. Szülők és gyermekeik együtt készülhettek a lelki tisztulásra. Nagyon sokan éltek is a lehetőséggel.

Takács András kórházlelkész atya és Kercza Csaba Asztrik OFM atya segítettek, hogy a gyónásmenete még rugalmasabban folyjon. Isten fizesse meg segítségüket a maratoni gyóntatásban!

ElsőáldozásVasárnap pedig már ünneplőbe öltöztetett szívvel és szép ruhában jelenhettek meg a fiatalok Jézus oltáránál.

A prédikáció után, égő gyertyával kezükben, személyesen tettek hitvallást és megígérték, hogy hűségesek lesznek, még szorgalmasabban járnak templomba.

A misében pedig első alkalommal áldozhattak meg.

Hálásan köszönjük Endrédiné Fekete Ágnes és Marx Gyuláné, Erzsi néni hitoktatók kitartó munkáját, amelynek gyümölcse egy picit láthatóvá vált. Isten fizesse meg áldozataikat!

Köszönjük a szülőknek, hogy házassági és keresztelési esküjükhöz híven vállalják gyermekük katolikus nevelését és példájukkal is segítik őket hitük megélésében! Isten áldja meg családjaikat!