Szombathelyi Egyházmegye

Engesztelés Csehimindszenten

Engesztelés2018. október 29-én ismét összegyűltek a hívek a csehimindszenti templomban engesztelésre Mindszenty József bíboros, prímás mielőbbi boldoggá avatásáért és a hónap végéhez közeledve a Rózsafüzér királynőjének köszöntésére.

EngesztelésA keresztutat követő szentmise prédikációjában Déri Péter esperes-plébános folytatta a megemlékezést a bíboros úr életéről, ezúttal felidézte humorát és életszeretetét is. Mindszenty bíboros lelkiismereti kötelességének érezte, hogy a világban szétszóródott magyarokat hitükben és magyarságukban erősítse. Éppen ezért nyugat-európai városokban és búcsújáróhelyeken fölkereste a magyarok sokaságát, hosszabb lelkipásztori útra indult Kanadába, az USA-ba, Dél-Amerikába, Dél-Afrikába, Ausztráliába és Új-Zélandra. A magyarok mindenütt lelkesedéssel és tisztelettel fogadták, de ugyanez elmondható az őt vendégül látó országok vezetőiről és lakosságáról is. A magyar népért végzett fáradhatatlan munkája, a hosszú évekig hazájában elszenvedett megaláztatása és töretlen hite elismeréseként 1974. június 18-án a Dallasi Egyetem díszdoktorává avatta, melynek kapcsán a bíboros úr a keresztény nevelésről tartott nagysikerű előadást.

EngesztelésA szentmise után körmenettel és imádsággal köszöntöttük a Világ Győzelmes Királynőjét, kértük közbenjárását hazánkért, családjainkért, papi hivatásokért és a bíboros úr boldoggá avatásáért.

„Halkan hull az őszi este harmata...
Harmatozd rám égi kedved, Mária.
Oszladozzék balga szívem bánata.
Te vigyázz rám, boldogságos Szűzanya...

Hogyha majd egy furcsa órán meghalok,
mint Fiadat úgy öleljen két karod.
Köszöntsenek örvendezve angyalok.
Fogadjon be országodba magzatod. Amen.”

(Rónay György: Himnusz a Boldogságos Szűzhöz)

Szöveg: Dr. Kovács Mónika Ph.D. – Fotó: Papp Balázs