Szombathelyi Egyházmegye

Tábori lelkész látogatott a szombathelyi Premontrei Gimnáziumban

ElőadásOsztályfőnöki óra keretében tartott előadást Takács Tamás ezredes úr, vezető tábori lelkész a Premontrei Rendi Szent Norbert Gimnázium 9-10. osztályos tanulóinak.

ElőadásA rengeteg személyes élményt, tapasztalatot is magába foglaló beszámoló során az ezredes úr kitért a katonák és a tábori lelkész kapcsolatára, amely a Magyar Honvédség nemzetközi szerepvállalásaiból eredő missziós kiküldetések során mélyül el igazán, ugyanakkor a tábori lelkészi szolgálat tagjai Magyarország területén is aktív kapcsolatot tartanak fenn a katonaállománnyal. A külszolgálat időtartama alatt a misszió katonái zárt közösséget alkotnak, a csapatszellem és a bajtársiasság nagyobb szerepet kap, mint Magyarországon.

ElőadásA fotódokumentációval is illusztrált előadás során a tábori lelkész nagy hangsúlyt helyezett az emberséges magatartás jelentőségére, amire pályaválasztástól függetlenül mindenkinek törekednie kell. Beszámolójában az ezredes úr szót ejtett a hazaszeretetről, hazafiságról, a hadisírok ápolásáról és a hősi katonák előtti katonai tiszteletadás fontosságáról.

 

Dévényi György hadnagy

MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság

11. Katonai Igazgatási és Érdekvédelmi Iroda, Szombathely

beosztott zászlós