Szombathelyi Egyházmegye

Aranyból épült ház - Bemutatták Finta Sándor novelláskötetét

KönyvbemutatóA kiváló pedagógus, író-költő, nagyszerű férj és apa, hitvalló keresztény Finta Sándor novelláiból jelent meg kötet.

KönyvbemutatóA Püspöki iskola egykori igazgatójáról hosszú éveken át alig lehetett tudni, hallani. A kommunizmus éveiben neve és munkássága tiltólistán volt. Ahogy unokája, Császár Ernő fogalmazott a könyvbemutatón: még a temetésére sem mentek el a szűk család tagjain kívül mások, nem volt jó ajánlólevél egy keresztény ember abban a korban. De versei, írásai fennmaradtak, a család gondozta a hagyatékot. Napjainkban Császár Ernő folytatja ezt a munkát, aki társra talált a Szülőföld Kiadóban, így vált lehetővé Finta Sándor (1889-1950) műveinek megjelentetése.

KönyvbemutatóA Püspöki Palota adott otthont a könyvbemutatónak. Székely János megyéspüspök rövid köszöntőjében kiemelte Finta Sándor példamutató keresztény életét, kiváló pedagógusi munkáját. Ő volt az, aki egy gyerekek által bemutatott színdarabban kiválasztotta Brenner Jánost Szent Tarzíciusz szerepére. Verseiben és novelláiban ragyogó tiszta hit, mély őszinte emberi érzések szólalnak meg.

 

KönyvbemutatóPuskás Tivadar Szombathely polgármestere köszöntőjében hangsúlyozta: Finta Sándor – aki Szombathely képviselőtestületének is tagja volt 4 éven át - személye és munkássága fontos részét képezi Szombathely történelmének, hagyatékának. Visszakaptuk Finta Sándort, akire születésének 130 éves évfordulóján e kötettel emlékezünk, mondta a város első embere, aki felidézte: Finta Sándor sokat alkotó, tevékeny ember volt. 13 verseskötete jelent meg, 700-nál több verset írt. 9 prózai műve jelent meg. E számos alkotás ellenére semmit nem lehetett róla tudni a kommunizmus évei alatt, mondta a polgármester, aki megköszönte a rokonoknak, a kiadónak azt a munkát amelynek köszönhetően az utókor is megismerheti Finta Sándor életművét.

KönyvbemutatóA Püspöki iskola egykori igazgatójának életéről, munkásságáról unokája Császár Ernő beszélt a megjelenteknek.

Finta Sándor 1909-1949 között írt műveiből most 52 elbeszélés kerül bemutatásra a kötetben, amely címével a jáki templomra utal.
Írásaiból az egyszerű emberekkel, a gyerekekkel együttérző író alakja bontakozik ki, aki jól ismeri a kisvárosi polgárok, iparosok, városszéli szegények életét. Témáit a mindennapokból meríti: az elbeszélésekben megszólal a szerelem, az igazi családi boldogság, a hazaszeretet, a derű, a hit, az erkölcs és a tisztaszívűség minden értékes
gondolata, sőt az I. világháború fájdalmas emléke is. Több novellában felbukkan a korabeli Szombathely és a megye más helyszíne is. A kötetről, a benne található írásokról Tangl Lászlóné, a Boldog Brenner János Általános Iskola és Gimnázium – a volt Püspöki iskolajogutóda – tanára tartott ismertetőt.

Az elbeszéléskötet bemutatóján Finta Sándor Credo című versét Rátkai Bálint, a Boldog Brenner János Gimnázium diákja szavalta el. Az esten fellépett a Stella Énekegyüttes is.