Szombathelyi Egyházmegye

Szécshenyi 2020 - Európai Regionális Fejlesztési Alap

Ferenc pápa elismerte Mindszenty József hősies erényeit - Dr. Székely János megyéspüspök nyilatkozata

Mindszenty JózsefFerenc pápa jóváhagyta azt a határozatot, amely megállapítja, hogy Isten szolgája Mindszenty József bíboros, esztergomi érsek, Magyarország prímása hősies fokon gyakorolta a keresztény erényeket. Dr. Székely János megyéspüspök nyilatkozata.

Hálával és örömmel van tele a szívünk, amiért Mindszenty Bíboros boldoggá avatásának első szakasza – hosszú előkészítő munka és sokak kitartó imádsága után – pozitív eredménnyel lezárult, és immár csak a közbenjárására történt és orvosilag nem magyarázható csodálatos gyógyulás hivatalos elismerése van hátra a boldoggá avatásáig.

Isten szolgája, Mindszenty József Bíboros a Szombathelyi Egyházmegye területén található Csehimindszent szülötte. Szombathelyen a Premontrei Gimnáziumban tanult és itt volt szeminarista, Rábapatyon volt káplán, majd Zalaegerszeg apátplébánosaként szolgálta az egyház és hazánk lelki megújulását. Plébánosként hetente egy napot a legszegényebbek kéréseinek meghallgatására szánt, akiket igyekezett sokfajta módon (pl. tűzifával, élelemmel, ruhával, cipővel) segíteni. Minden évben kb. 35 szegény diák taníttatását fizette. Védelmére kelt a kigúnyolt roma gyereknek az iskolában, és néma tüntetésként karon fogva sétált a rabbival Zalaegerszeg főterén. Szót emelt, kiáltott a szovjet hadsereg által meggyalázott kb. 200 000 magyar lány és nő érdekében, tiltakozott a nyilas fordulat ellen, a kommunista diktatúra kiépítésének éveiben védeni próbálta az egyházi iskolákat. Zalában 34 plébániát, 8 új katolikus iskolát, 3 egyházi kollégiumot alapított. Utcaapostolokat bízott meg a hívek látogatásával, 15 ezer hívét szinte kivétel nélkül név szerint ismerte. Adventben és Nagyböjtben hetente kétszer kenyéren és vízen böjtölt, igen gyakran a földön aludt, és amíg csak tudott, mindig térdenállva gyónt. A világháború utáni óriási szegénységben nem volt hajlandó bőséges ebédeken részt venni, sok esetben tiltakozásként felállt a leves után. Végtelenül tisztelte és szerette az Édesanyját. Esztergomi székfoglalási szentmiséjén úgy akarta, hogy az Édesanya legyen a bevonulási menet élén. Amikor a kirakatper előkészítésének kínzásai és magaláztatásai, majd a börtönévek után az 1956-os forradalom kiszabadította, ezt mondta a rádióban: „Senkivel szemben nem őrzök haragot a szívemben.” A hit, a bátor kiállás, a hűség tanúja volt az európai történelem talán legszörnyűbb, legembertelenebb diktatúráinak idején. Isten igaz embere egy nagyon sötét korszakban.

Bárcsak minél többen követnék őt hitében, hűségében, szegények iránti szeretetében! Hálát adunk életének példájáért, és imádkozzunk továbbra is azért, hogy mihamarább a boldogok sorában tisztelhessük Isten szolgáját, Mindszenty atyát, a tiszteletre méltó és mártírsorsú Bíborost. 

 

Szombathely, 2019. február 15. 

Dr. Székely János
szombathelyi megyéspüspök