Szombathelyi Egyházmegye

Virágvasárnap ünnepe a Székesegyházban

Virágvasárnap2019. április 14-én, Krisztus jeruzsálemi bevonulására emlékeztek a hívek Szombathelyen a Székesegyházban. Székely János megyéspüspök volt az ünnepi szentmise főcelebránsa. VirágvasárnapVirágvasárnappal megkezdődik a Nagyhét, amely Jézus szenvedésén és kereszthalálán keresztül feltámadásának ünnepére, húsvétra vezet el minket.

A virágvasárnapi szentmise a bevonulásra emlékező körmenettel kezdődik, amelynek során a hívek pálmaágakkal és barkákkal köszöntik a templomba bevonuló papot és kíséretét, ahogy egykor a jeruzsálemiek is hódoltak Krisztus előtt. Sokan a nép közül ruhájukat terítették az útra, mások ágakat törtek a fákról, s eléje szórták: „Hozsanna Dávid fiának! Áldott, ki az Úr nevében jön! Hozsanna a magasságban!” (Mt 21, 8). A virágvasárnapi liturgia része az a körmenethez szorosan kapcsolódó szertartás, amelynek során a hívek által hozott barkákat a pap megáldja: „Mindenható, örök Isten, szenteld meg áldásoddal ezeket az ágakat, hogy mi, akik most örvendezve lépünk Krisztus Király nyomába, őáltala egykor az örök Jeruzsálembe is eljussunk.”

Virágvasárnap


Dr. Székely János megyéspüspök szentbeszédében kiemelte: Jézus tudja mi vár rá a jeruzsálemi bevonulása során, de bátran megy a halálba. Ezért született a világra, hogy odaadja értünk az életét és odaadja az életét az Atyának. Félelem nélkül, békével a szívében megy a kereszt felé, mondta Székely János. A megyéspüspök hozzátette: Jézus azt is tudja, hogy a tömeg hozsannája mennyire múlandó, hiszen nemsokára ugyanez a tömeg fogja a megfeszítését követelni. De ennek ellenére Jézus derűsen fogadja ezt, nem háborodik fel rajta. Ugyanígy fogadja a mi esendő hűségünket, hitünket, annyiszor megbotló krisztus-követésünket is. Végtelen irgalommal tekint az emberiségre és ránk. Minket is tanít, hogy mi is ugyanilyen bátorsággal vállaljuk a magunk életének keresztjeit és ugyanilyen békességgel fogadjuk a szeretet felénk áradó őszinte, őszintétlen, sebzett, töredékes megnyilvánulásait. Úgy ahogy ő tette. Értünk vállalta a halált, a végsőkig szeretett. A mai napon is tőled is ezt kérdezi: tudsz-e te is a végsőkig, egész életeddel szeretni. Hiszen ezért születtél a világra, hogy életedet ajándékká tedd, hogy odaad. Tudsz-e bátran és nagylelkűen elmenni a végsőkig. Merjük-e engedi, hogy húsvét fénye a mi életünk golgotáit, keresztútjait is beragyogja? - zárta kérdéssel gondolatait Székely János.

Dr. Székely János megyéspüspök beszéde meghallgatható itt.  
dsc-0216Ez a vasárnap az Úr szenvedésének vasárnapja néven ismert a liturgiában és hallhatjuk Krisztus szenvedéstörténetét, a passiót. Idén Lukács evangéliuma vezette végig a híveket Jézus keresztútján. A Passió meghallgatható itt.

Az Egyház kifejezi hitét, miszerint a dicsőséges bevonulás kezdete annak az eseménysornak, amely Jézus szenvedésével és halálával folytatódik, majd feltámadásával teljesedik be. Ezáltal hozva el a megváltást, amely minden hívőben az örök élet reményét táplálja minden hívőben.

Dr. Székely János megyéspüspök szentbeszéde

https://www.youtube.com/embed/HYWYKZkH_f8

 

Virágvasárnapi passió – Szent Lukács evangéliuma szerint

https://www.youtube.com/embed/urs0L9X_KFw